با کاهش مسؤلیت پذیری اجتماعی، افرد خودبین و خودمحور می‌شوند و به هرقیمتی حاضرند به نیازهای خود برسند؛ حتی اگر نظم یک جامعه را به هم بریزند که به مرور زمان، خطراتی را برای افراد دیگر در جامعه ایجاد می‌کند. به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، مسؤلیت پذیری اجتماعی به حس همکاری افرد در جمع مرتبط است. در واقع افرادی که مسؤلیت پذیری اجتماعی دارند، خارج از اهداف شخصی برای به نتیجه رسیدن کارهای جمعی تلاش می‌کنند. بسیاری از کارهایی که افراد در جامعه انجام می‌دهند، با اهداف شخصی آنها مرتبط نیست که می‌توان به حفظ محیط زیست و پاکیزه نگهداشتن محیط شهر اشاره داشت. دکتر کمیل زاهدی، روانشناس بالینی، در گفت و گو با برنامه «سایبان آرامش» شبکه رادیویی سلامت با بیان اینکه بی توجهی به نیازهای جامعه از شاخصه‌های افرادی است که پایبند به مسؤلیت اجتماعی نیستند، گفت: که به عنوان نمونه می‌توان به نزاع‌های خیابانی اشاره داشت که عده‌ای به جای تلاش برای جدا کردن طرفین درگیری، از دعوا فیلم می گیرند. وی در ادامه افزود: هر اندازه حس مسؤلیت پذیری اجتماعی در افراد کاهش یابد، اداره حیات اجتماعی مشکل‌تر است؛ چرا که تعامل از الزامات زندگی اجتماعی به شمار می‌آید. این روانشناس اظهارداشت: آسیب رساندن به طبیعت در معنای کلی و نادیده گرفتن حق تقدم در صف را نمونه‌هایی از عدم پایبندی به مسؤلیت پذیری اجتماعی است. وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه با کاهش این شاخصه مهم، افرد خودبین و خودمحور می‌شوند و به هرقیمتی حاضرند به نیازهای خود برسند؛ حتی اگر نظم یک جامعه را به هم بریزند که به مرور زمان، خطراتی را برای افراد دیگر در جامعه ایجاد می‌کند. زاهدی در پایان این برنامه رادیویی خاطرنشان کرد: مسؤلیت پذیری اجتماعی و سلامت روان لازم و ملزوم یکدیگر هستند و جامعه‌ای که سلامت روان در آن کمرنگ باشد، کاهش مسؤلیت پذیری اجتماعی دور از انتظار نیست.