سخنان هفته گذشته آقای سیداحمد خاتمی، امام جمعه محترم تهران نشان داد كه دست‌اندركاران امور همچنان می‌كوشند كه خود و كاستی‌های موجود را پشت موضوع دیگری چون دین قرار دهند و از طریق تمسك به دین، مخالفان و منتقدان خود را تخطئه كنند، در حالی كه واقعیت چنین نیست.  اگر معترضین ضد دین بودند، قطعاً با استقبال عمومی مواجه نمی‌شدند و اگر از آنان استقبال نسبی نمی‌شد، یك روز هم دوام نمی‌آوردند. اتفاقا در موارد متعددی، زنان و مردانی میان معترضین بودند كه كاملا ظاهر و پوشش مذهبی حتی چادر داشتند. آقای سید احمد خاتمی چه گفته بود؟ ایشان با اشاره به رویدادهای اخیر گفتند كه «80 درصد مردم ایران خواهان حجاب هستند؛ تنها 20 درصد مردم پشت پا به مقدسات می‌زنند... هیچ تردیدی نكنید بخشی از گرانی‌ها نتیجه برنامه‌ریزی‌های دشمن است... در اغتشاشات برای اولین‌بار به ولایت توهین شد؛ این كار، توهین به دین و جانشین امام زمان است... كسانی كه عمامه‌پرانی كردند، نشان دادند كه قصد نابودی دین را دارند، زیرا عمامه نماد دین است و عمامه‌پرانی در واقع دین‌پرانی است.» اولین مساله اینكه چرا ۸۰ درصد را می‌گویید؟ اگر مبنای داوری و‌ حقانیت شما عدد و رقم است و این مبنا را پذیرفته‌اید، خیلی عالی است. می‌توان بر مبنای آن در بسیاری از زمینه‌ها گفت‌وگو كرد. ولی بدانید كه در این صورت بیشترین مردم با اجبار پوشش مخالف هستند. آمار شما قطعا درست نیست، لطفا بفرمایید منبع آن كجاست؟  

در هر حال اگر شك دارید، می‌توان در این باره نظرسنجی كرد و نتایج آن را رسماً اعلام كرد. از سوی دیگر چرا ۲۰ درصد را كسانی كه به مقدسات پشت كرده‌اند، معرفی می‌كنید؟ این به زیان دین و رفتار دینی است. بسیاری از آنان به مناسك و ارزش‌های دینی، البته مطابق نگاه خود ملتزم هستند و فقط آنچه شما مقدس می‌دانید، مقدس نمی‌دانند، نه اینكه مقدس می‌دانند به آن پشت می‌كنند. این رویكرد و نیز بازی با اعداد و ارقام غیرواقعی نشان می‌دهد كه به كلی از متن جامعه دور افتاده‌اید. 
مساله دیگر كه با همین رویكرد مطرح شده، ارتباط دادن توهین‌ها یا عمامه‌پرانی به توهین به امام زمان و دین‌پرانی است. شما گمان می‌كنید كه با گفتن این جمله پس از این دیگر كسی در این مسیر گام برنمی‌دارد؟ حتما اشتباه است. اتفاقا عقل متعارف حكم می‌كند كه حتی اگر كسی با هدف دین‌پرانی، اقدام به عمامه‌پرانی كند، آن را همان عمامه‌پرانی معرفی كنید نه دین‌پرانی، نه اینكه عكس این رفتار كنید. 
گمان نكنید كه با سپر شدن دین، می‌توان بار مسوولیت را از دوش آقایان برداشت. این رویكرد شما موجب می‌شود كه به جای عمامه‌پرانی، دین‌پرانی هم رایج شود. این چه رفتاری است كه عده‌ای خود را معادل دین گرفته و هر چیزی علیه خود را علیه دین معرفی می‌كنند؟ شما به جای آنكه دین را در جایگاه واقعی آنكه چتر است قرار دهید و خودتان را سپر آن كنید، در حال دنده معكوس هستید و دین را سپر خود می‌كنید. خوب در بهترین حالت مردم متوجه اصیل نبودن ادعای شما درباره این سپرها می‌شوند و همچنان به راه خود ادامه می‌دهند و در بدترین حالت حرف شما را باور می‌كنند و دین و پناه‌گیرندگان پشت آن را با یكدیگر نشانه می‌روند.
نكته آخر اینكه ایشان با قاطعیتی كه گویی كشفی عجیب است، اظهار كردند كه بخشی از گرانی‌ها زیر سر دشمن است. نه بخشی كه اگر همه آن هم باشد، چیزی از مسوولیت دولت و حكومت كم نمی‌كند. اتفاقا مسوولیت آنان را بیشتر هم می‌كند كه از یك عامل به این مهمی غفلت كرده‌اند. این گزاره نادرست، نه فقط درباره گرانی‌ها، بلكه درباره رویدادهای ۱۰۰ روز گذشته هم گفته می‌شود. اگر بگویید كه زیر سر دشمن است، یعنی اینكه در آینده هم هیچ كاری نمی‌توانید انجام دهید، زیرا پس از این هم دشمن اقدامات مشابه انجام می‌دهد. اگر بگویید ربطی به دشمن ندارد، حداقل امید به حل آنها را زنده نگه می‌دارید. به علاوه این دشمن چه قدرتی دارد كه در همه امور رخنه كرده و كارهایش پیش می‌رود؟