در ضمن یادآور می‌شوم که بنده کمال مولودپوری دبیر زبان انگلیسی شهرستان مهاباد بوده و سال 1399 کتابی در این زمینه به نام «رسانه‌های دیجیتال و جایگاه زبان کردی در آنها» را تالیف کرده بودم.

1. جایگاه زبان کردی در دنیای واقعی

امروزه ما در یک دنیای واقعی زندگی می‌کنیم که طبق اطلاعات سایت ورلدامتر (worldometers.info) هشت میلیارد نفر جمعیت دارد و مطابق با سایت اتنالاگ (ethnologue.com) حدود هفت هزار زبان در دنیا موجود می‌باشد. زبان کردی از دیدگاه سایت گلاتالاگ (glottolog.org) جزو خانواده زبانی هندواروپایی می‌باشد و مطابق با سایت اتنالاگ (ethnologue.com) با جمعیت تقریبی 40 میلیونی به سه شاخه شمالی (کرمانجی) ، مرکزی (سورانی) و جنوبی (کلهری) تقسیم می‌شود. زبان کردی در دنیای واقعی و فیزیکی متاسفانه رتبه قابل ذکری در بین زبان‌های دنیا ندارد. در عوض در لیست 23 زبان برتر دنیا بدین شکل رتبه‌بندی شده است: زبان چینی رتبه اول ، انگلیسی سوم، عربی چهارم، فارسی بیست و دوم.

ادامه‌ی جستار