در ابتدای این دیدار، دبیرکل جماعت، بیانیه‌ی حقوق اقوام و مذاهب این نامزد ریاست جمهوری را سندی جامع و ارزشمند توصیف و اظهار داشت: «امیدواریم پس از کسب نتیجه‌ی موفقیت‌آمیز در انتخابات و حضور در جایگاه ریاست جمهور، اجرای کامل این بیانیه در دستور کار قرار گیرد و مفاد راهبردی آن، مبنای تدوین خط‌مشی‌ها و عملکردها قرار گیرد.»
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فکری و سازمانی جماعت دعوت و اصلاح، بیان داشت: «ما بر این باوریم برای تحقق زیست بهتر اجتماعی، لازم است از تعصبات قومی به نفع هویت ایرانی و از تعصبات مذهبی به نفع هویت اسلامی گذر کرد و مبنای برخورداری از حقوق و آزادی‌ها، تعلق شهروندان به این سرزمین باشد و فوارق هویتی مذهبی و قومی نباید مانع برخورداری از حقوق برابر شهروندی باشد.» 
استاد پیرانی ادامه داد: «جماعت ‌در بستر نهادهای مدنی فرهنگی و اجتماعی خود، در جهت ارائه‌ی خدمات فرهنگی، ترسیخ  دگرپذیری به مثابه‌ی خمیرمایه‌ی انسجام ملی، کاستن از آسیب‌های اجتماعی و مشارکت در کارزارهای خیریه گام برمی‌دارد.»
دبیر کل جماعت خطاب به آقای دکتر پزشکیان، گفت: «ما شما را شخصیتی شریف، پاکدست، صادق، شجاع و دارای تجربه‌ی کافی می‌شناسیم و ان‌شاءالله در صورت کسب اعتماد عمومی شهروندان،  می‌توانید با استفاده از ظرفیت‌های خوب کشور و در تعامل مستمر با نخبگان، بر چالش‌ها و دشواری‌های فرارو فایق شوید و زندگی مطلوب‌تری در شأن شایستگی شهروندان کشورمان فراهم آورید.»
در ادامه‌ی این دیدار
دکتر پزشکیان ضمن اظهار خرسندی از این دیدار، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: «خداوند پیروان تمام ادیان را مسلمان می‌نامد؛ بر همین اساس تفاوت منجر به تفرّق، بین پیروان مذاهب و یا هویت‌های قومی و زبانی در جامعه با موازین و باورهای دینی ما سازگار نیست. سیاست‌ورزان و حکمرانان باید به فکر رفع مشکلات هموطنان باشند.
ان شاالله باید دست در دست هم جامعه را از فقر، بی‌عدالتی و نابرابری نجات دهیم.»
دکتر پزشکیان افزود: «حضور و نگرش جماعت دعوت و اصلاح برای من بسیار ارزشمند است و صرف نظر از نتیجه‌ی انتخابات، چه در جایگاه ریاست جمهوری و چه هر جایگاه دیگر صادقانه مایل به تداوم ارتباط و استفاده از ظرفیت‌های این جمع هستم.»
وی افزود: «ما برادر هستیم و باید برادر باشیم؛ حاکمیت باید براساس عدالت و انصاف تعامل کند و حق پیروان مذاهب و نیز همه‌ی گروه‌های زبانی و قومی باید ادا شود.»

این دیدار با حضور مهندس مقیمی، رئیس ستاد امید، دکتر جلالی قائم مقام و جمعی دیگر از اعضای ستاد مرکزی آقای دکتر پزشکیان برگزار شد.