إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح

  • فلسفه‌ی تربیتی، مطالعه‌ی فلسفی تعلیم و تربیت و چالش‌های مربوط به آن است، اما این مطلب از موضوعات فلسفه نیست، بلکه موضوعی تربیتی است که در مؤسسات مختص به آن مطالعه شده و در ادبیات مربوط بدان مورد بحث و واکاوی قرار می‌گیرد پس موضوع آن تربیت است، اما روش‌های مطالعه آن از نظر تحلیل و تبیین مفاهیم، مسائل، نظریه‌ها و نوع زبان مورد استفاده در کار تربیتی، با فلسفه مرتبط است.

    نویسنده:
    فتحی حسن ملکاوی
  • مفهوم «اندیشه تربیتی» از دو کلیدواژه تشکیل شده است که هر کدام در تعیین موضوعی که در این عنوان می‌توان درباره آن صحبت کرد، اهمیت ویژه‌ای دارد. «اندیشه» فرآیند تفکر و تأملی است که توسط انسان انجام می‌شود و نتیجه آن در آراء، عقاید، ادراکات و باورها نمایان می‌گردد که بر اساس آن موضعی اتخاذ می‌گردد یا تصمیمی گرفته می‌شود یا رفتاری صورت می‌گیرد. «تفکر» اصطلاحی قرآنی است که فراتر از عبور امری در ذهن یا خاطر است بلکه به معنای درجه‌ای عالی از آگاهی ، پیگیری و تکرار است.

    نویسنده:
    فتحی حسن ملکاوی