در این نشست، استاد عبدالرّحمن پیرانی دبیرکلّ جماعت دعوت و اصلاح، با استناد به آیاتی از سوره‌ی مؤمنون، فلاح و رستگاری انسان را در گرو مراعات امانت‌داری و وفای به عهد دانست و اظهار داشت هدف ادیان الهی آسان کردن زندگی و فراهم نمودن زمينه‌ی حیات طیّبه است و این دین است که قرار است ما را حفظ نماید نه این‌که ما دین را حفظ کنيم.
استاد پیرانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعیین خط مشی‌های جماعت با فهم تحوّلات جامعه در سطوح منطقه‌ای ملّی و بین‌المللی تأکید نموده و تقویت روحيه‌ی سازمانی در بدنه‌‌ی جماعت و نیز بهبود سیستم ارزیابی عملکرد ارکان جماعت را از ضرورت‌های مدیریت تغییرات در جماعت دانست.

در پنل صبح این نشست، ابتدا بشیر امینی مدیر اداری مالی جماعت ضمن تشریح موضوع اصلی نشست، بر ضرورت تغییر در رویه‌ها و رویکردها و لزوم همراهی تمامی ارکان جماعت در پیاده‌سازی تغییرات تٲکید نمود.
سپس مدیران اداری مالی شعب جماعت ضمن ارائه‌ی گزارش کلی از وضعیت شعب و دفاتر ‌مهم‌ترین نکات و ملاحظات خود را پیرامون روش فعلی مدیریت و ارزیابی فعالیت‌های جماعت بیان کرده و به تبادل نظر پرداختند.
در ادامه کارگاه آموزشی با عنوان «مدیریت و ارزیابی عملکرد؛ چرایی چیستی و چگونگی؟» با ارائه‌‌ی مهندس فرشاد سعیدی برگزار شده و مدل پیشنهادی مدیریت اداری مالی جهت مدیریت و ارزیابی عملکرد جماعت معرفی و تبیین گردید.