هیٲت امنای اتحادیه‌ جهانی علمای مسلمان در پایان نشست فوق‌العاده‌اش، بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد: 


بسم الله الرحمن الرحیم


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد؛


هیأت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان روز شنبه 5 شهریور 1401 به ریاست دکتر عصام بشیر نائب رئیس اتحادیه و با حضور اکثریت اعضاء، نشست فوق العاده تشکیل داد.


این هیأت پیامدهای اظهارات اخیر دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه و واکنش‌ها در این مورد را بررسی کرد. هیأت همچین استعفای کتبی رئیس اتحادیه و تاریخ برگزاری مجمع عمومی بعدی را در دستور کار خود قرار داد.


هیأت امنای اتحادیه با اکثریت بیش از دو سوم آراء تصمیمات زیر را اتخاذ کرد:


 1- هیأت امنا در راستای مراعات مصلحت اتحادیه و تمایل شیخ دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان به استعفا از ریاست اتحادیه، با پیشنهاد وی موافقت کرد و بر اساس مفاد اساسنامه اتحادیه، آن را به مجمع عمومی فوق العاده ارجاع داد. زیرا مجمع عمومی مرجع تصمیم‌گیری است که باید حداکثر ظرف مدت یک ماه در این مورد تصمیم بگیرد.


2- هیأت امنا پایان دوره‌ی کنونی را تاریخ 12 آبان 1401 اعلام و دبیرخانه را موظف کرد تا پس از تاریخ یاد شده در اسرع وقت برای مجمع عمومی عادی بعدی آماده شود. 


3- هیأت امنا تصمیم گرفت کمیته‌ی مصالحه تشکیل دهد و آن را موظف کرد ضمن هماهنگی با احزاب اجتماعی و علمایی مرتبط، با دبیرخانه‌ی اتحادیه به ریاست شیخ دکتر محمد گورماز و عضویت شیخ دکتر محمد حسن ددو، شیخ علی صلابی، دکتر عبد المجید نجار، دکتر سالم شیخی، دکتر فضل مراد، دکتر محمد سالم دودو  و دکتر ونیس مبروک ارتباط برقرار کند. 
هيأت امنا ضمن موافقت با استعفاي رئيس اتحادیه، موارد ثابت زير را مورد تأکید قرار داد:


نخست: از علامه احمد ریسونی و تلاش‌های علمی و فکری فوق العاده‌ی ایشان و فداکاری او در راستای مصالح اتحادیه و امت اسلامی تقدیر و تشکر کرد و در راستای مصالح کلان اتحادیه و پافشاری وی بر پذیرش استعفا در زمان حاضر با خواسته‌ی ایشان موافقت کرد.


دوم: اتحادیه یک سازمان علمی و شرعی مستقل است و نمی‌تواند به سود هیچ حزب، جماعت، مذهب یا حکومتی وارد شود؛ اتحادیه بر حاکمیت کشورها و حدود مرزهای آنها تأکید می‌کند و با جابنداری از یک دولت به زیان دیگری شدیدا مخالف است. این مورد در اساسنامه‌ی اتحادیه به ویژه در بند ششم ماده‌ی پنجم به طور واضح آمده است و بر یک هدف روشن تأکید می‌کند که عبارت است از: "ایجاد هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و دوری از خشونت از هر طرفی که باشد و گسترش فرهنگ دگرپذیری". در ماده‌ی هشتم اساسنامه بر وجوب پایبندی تمام اعضای اتحادیه به این اهداف تصریح شده است. 
خداوند همگان را در آنچه مورد رضای اوست موفق گرداند. 
هیأت امنای اتحادیه 


7 شهریور 1401