به نام خداوند مهربان مهرورز. ستایش از آن خدای جهانیان است و درود بر سرورمان محمد؛ آن راستگوی درستکار. خدایا ما دانشی نداریم جز آن‌‌‌‌‌چ?