این کتاب نوشته کمال مولودپوری، دبیر زبان انگلیسی مهاباد است که درباره آموزش و یادگیری زبان است و تکنیک‌های کاربردی یادگیری زبان جدید را در زندگی چند زبانه‌ها بررسی می‌کند.    
کتاب در دو فصل و 100 صفحه تنظیم شده است که در بهمن ماه 1402 در انتشارات حسینی اصل ارومیه به چاپ رسیده است. فصل اصلی کتاب، به معرفی 60 نفر افراد چند زبانه می‌پردازد و تکنیک‌های آنها را برای یادگیری زبان‌های جدید معرفی می‌نماید. این افراد شش گروه ‌اند؛ ادیب، سیاستمدار، دانشمند، ورزشکار، هنرمند و شهروند. در بین این افراد، تعداد 8 نفر کرد زبان ، 14 نفر ایرانی، 11 نفر مذهبی، 3 نفر سیاه‌پوست، 12 زن و 2 کودک وجود دارد. 
خواندن این کتاب برای زبان‌آموزان در تمام سنین توصیه می‌شود تا با تکنیک‌های زبان آموزی، زبان‌های طبیعی و ساختگی، سطوح مختلف مهارت در مکالمه و زندگی نامه الگو مانند چند زبانه‌ها آشنا شوند و خود نیز به چنین افرادی تبدیل شوند.
این کتاب را می‌توانید در کتابفروشی لانگمن (مهاباد، چهار راه آزادی) تهیه کنید.