گاهی کودکان و نوجوانان با ذهن کنجکاو خود پرسش‌های غیر منتظره‌ای درباره خدا مطرح می‌کنند که موجب شگفتی بزرگسالان می‌شوند. خدا کیست؟ کجا زندگی می‌کند؟ خدا را که آفریده؟ چه رنگی است؟ چرا خدا را نمی‌بینیم؟ چرا خدا دعاهای ما را قبول نمی‌کند؟ ما به عنوان والدین و مربیان تربیتی چگونه با این پرسش‌های روبرو می‌شویم؟ آیا از کنار آن‌ها می‌گذریم؟ آیا پاسخ آنها را به آینده‌ای دور وا می‌گذاریم؟ 
این کتاب ضمن بیان اصول پاسخگویی، به مهم‌ترین پرسش‌های کودکان و نوجوانان درباره‌ی خدا، پاسخ‌هایی مناسب شرایط سنی و ذهنی آنان را ارائه کرده است.

 بخش نخست کتاب، به اصول پاسخگویی به کودکان و نوجوانان پرداخته که این اصول نه تنها در حوزه‌ی دینی بلکه در همه‌ی حوزه‌ها برای شما کاربردی است.

 به‌طور کلی یکسری مهارت‌های روان‌شناختی ارتباط با کودکان و نوجوانان را نیز یاد می‌گیرید.