به نظر ما کتاب زندگی عاقلانه هنوز هم کتابی انقلابی است. وقتی برای اولین بار در سال 1961 منتشر شد، جزو اولین کتاب هایی بود که در آن، روان درمانگران سرشناس و باتجربه، راه و رسم کنار آمدن با مشکلات را به مردم یاد می دادند. بله این کتاب مدت ها پیش از کتاب های نواحی غلط شما و راه نرفته منتشر شد.

رفتار درمانی عقلانی هیجانی نشان داده است انسان ها بر خلاف حیوانات دیگر، حرف های عاقلانه و جنون آمیزی با خودشان می زنند. باورها، نگرش ها، عقاید و فلسفه های آنها شکل نجواهای درونی یا گفتگو با خود پیدا می کند. در نتیجه می توانند با پیدا کردن، زیر سوال بردن و اقدام علیه فلسفه های درونی خود، هیجانات و رفتارهای ناکام کننده را عوض کنند. وقتی این نظریه را در اولین ویراست کتاب زندگی عاقلانه مطرح کردیم، نظریه ای انقلابی بود.

اما کتاب زندگی عاقلانه دامنه ای بس وسیع تر داشت و مهم ترین و پرمراجعه ترین کتاب فتار درمانی عقلانی هیجانی در نزد مردم شد. این کتاب در کنار کتاب عقل و هیجان در روان درمانی (که مخاطبان اصلی آن درمانگران حرفه ای هستند)، کتابی کلاسیک شد.

روانشناسی - انتشارات رشد