کتاب «خشم شهری» اثری نوشته «مصطفی دیکچ» است که اولین بار در سال 2017 چاپ شد. شورش‌ها، و خشونت جمعی به‌طور کلی، موضوعی بسیار جنجال برانگیز به حساب می‌آید که پیوندی نزدیک با اصلی‌ترین چالش‌های مربوط به مفاهیم مشروعیت، اخلاقیات، و سیاست دارد. به علاوه، شورش‌ها در ذات پرآشوب هستند و فروکش کردن آن‌ها، شیوه‌های متفاوتی دارد. «مصطفی دیکچ» در این کتاب به نمونه‌های اخیر از مفهوم «خشم شهری» در نقط مختلف جهان می‌نگرد تا اصلی‌ترین جنبه‌های سیاسی و اقتصادی در ساختار آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد. «دیکچ» با تشریح موارد گوناگون، به مخاطبان نشان می‌دهد که نژادپرستی، تبعیض و خشونت پلیس چگونه بستر را برای شکل‌گیری شورش و طغیان به وجود می‌آورد.
مصطفی دیکچ (Mustafa Dikec) استاد مطالعات شهری در دانشگاه پاریس است و دانشگاه مالمو است. او نویسنده سرزمین‌های بد جمهوری و فضا، سیاست و زیبایی‌شناسی است. او هم در پاریس و هم در مالمو زندگی می‌کند.