نویسنده با ژرف‌نگری خاص خود و حدود دوازده سال تحقیق مداوم و بررسی و مطالعه 1700 کتاب و مقاله که بیش از سه چهارم آن کتاب‌های اسلامی است موفق به نوشتن جامع‌ترین کتابی شد که تا کنون در باره امر به معروف و نهی از منکر نوشته شده است. این وظیفه بزرگ الهی در تمام فرقه‌ها و مذاهب اسلامی، از قدیمی‌ترین زمان تا به امروز، در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.