معرفی کتاب آیا علم و دین سازگارند اثر الوین پلنتینگا

کتاب « آیا علم و دین سازگارند» نوشته‌ی «دانیل دنت و آلوین پلانتینگا» توسط انتشارات دانشگاه مفید و نشر کرگدن با دو ترجمه‌ منتشر شده است.
یکی از بحث برانگیزترین و داغترین موضوعات امروزی این است که آیا می‌توان تضاد علم و دین را آشتی داد یا خیر. فیلسوفان مشهور دانیل سی. دنت و آلوین پلانتینگا در این کتاب به این موضوع چالش برانگیز سعی دارند تا پاسخ دهند.
بحث روشنگرانه‌ای که دانشجویان را به تفکر انتقادی ترغیب می‌کند، بیان این پرسش است که ایا دین و علم با یکدیگر سازگار هستند یا خیر؟ با ادعای پلانتینگا مبنی بر سازگاری مسیحیت با نظریه تکاملی آغاز می‌شود، زیرا مسیحیان معتقدند که خدا جهان زنده را آفریده است و کاملا ممکن است که خداوند این کار را با استفاده از فرآیند تکامل انجام داده باشد. دنت به شدت این استدلال را رد می‌کند و پاسخ پلانتینگا، پاسخ دیگری از سوی دنت و اظهارات نهایی هر دو طرف را برانگیخته است. به عنوان فیلسوف، نویسندگان دارای مهارت‌های تخصصی در تحلیل انتقادی هستند. استدلال آنها الگویی از گفت‌وگو بین کسانی است که به شدت مخالف هستند. ایده‌آل برای دوره‌های فلسفه‌ی دین، علم و دین، و فلسفه‌ی علم، علم و دین نیز برای خوانندگان عام خواندن آن جذاب است.

نکوداشت‌های کتاب آیا علم و دین سازگارند

This engaging little book treats key issues of chance and design in the science-religion dialogue. It would be appropriate for courses in the philosophy of religion, religion and culture, and science and religion. I would be highly likely to adopt the book in my philosophy of science course because it is brief, clear, and to the point
این کتاب کوچک جذاب به موضوعات کلیدی شانس و طراحی در گفت‌وگوی علم و دین می‌پردازد. برای دروس فلسفه دین، دین و فرهنگ، و علم و دین مناسب است. من به احتمال زیاد این کتاب را در درس فلسفه علم خود قبول خواهم کرد زیرا مختصر، واضح و دقیق است.

Michael L. Peterson, Asbury College