در این دیدار که در مقر اتحادیه برگزار شد، دو طرف به موضوعات و بحث‌های بسیاری ازجمله اقدامات و فعالیت‌های جماعت در سطح کشور پرداختند و بر اهمیت آن در تقویت برادری اسلامی تأکید کردند. 
در این دیدار همچنین موضوعات بین‌المللی ازجمله حمایت از آسیب‌دیدگان زلزله‌ی اخیر ترکیه که جماعت در آن نقش داشت و نیز تلاش‌های مؤسسات خیریه برای کمک به آسیب‌دیدگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهمترین اخبار اتحادیه و تلاش‌های این مؤسسه در مرحله‌ی بعدی ازجمله نزدیک شدن زمان تشکیل مجمع عمومی از دیگر محورهای بحث طرفین در این دیدار بود.
دکتر پیرانی با قدردانی از نقش اتحادیه در حمایت از علما، نهادهای علمی و خدمات اجتماعی در جامعه‌ی اسلامی، بر اهمیت همکاری و هماهنگی انجمن‌ها و نهادهای اسلامی در دستیابی به تحقق خیر و نیکی و توسعه‌ی پایدار تأکید کرد.
وی افزود: نشست‌های سازنده‌ی بین اتحادیه و جوامع اسلامی گام مهمی در تقویت همکاری و هماهنگی بین نهادهای اسلامی در جهت دستیابی به توسعه‌ی پایدار و خدمت به جوامع اسلامی است.