طباطبایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی در زمینه‌ی فلسفه، تاریخ و سیاست بود. او عضو پیشین هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. شرح و گزارش اندیشه‌ی ایرانشهری‌ که فرهنگ را بزرگترین عامل اثرگذار در نظام سیاسی ایران معرفی می‌کند یکی از کارهای شاخص طباطبایی است.

به گزارش «اصلاحوب»، تورج دریایی، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه با انتشار تصویری از طباطبایی، درگذشت او را تأیید کرده است.

وی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ مشغول تدریس در مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی-اقتصادی «پرسش» بوده‌. طباطبایی مدیر گروه فلسفه‌ی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیز بوده‌ است.