براساس اعلام موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC) )، محمد اصغر امیری فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی روانشناسی از روستای اورنگ دهستان مهبان بخش مرکزی نیکشهر در جمع ۳۳۳ پژوهشگر ایرانی پراستناد قرار گرفت.

مؤسسه‌ی استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC) )، به طور سالانه با اتکاء به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده خود اقدام به شناسایی پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر می‌کند که در این گزارش، پژوهشگران پر استناد در بازه‌ی زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۰) معرفی شده‌اند.

پژوهشگران در هر حوزه بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده‌اند، مرتب‌سازی و سپس پژوهشگران پر استناد بر اساس حدود آستانه‌ی استنادی Threshold) ) به عنوان نخبگان علمی گستره‌ی علوم انسانی و اجتماعی و هنر در نظر گرفته می‌شوند.

معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است.

بر این اساس تعداد ۳۳۳ نفر پژوهشگر برتر در گستره‌ی علوم انسانی و اجتماعی و هنر توسط مؤسسه‌ی استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC) ) شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی علوم انسانی و اجتماعی و هنر دسته‌بندی شده‌اند.