بنا به گزارش اصلاحوب، افتتاحیه‌ی این نشست با بیانات استاد عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح، همراه بود. استاد پیرانی در بیانات خود به نکات زیر اشاره نمود:

• دین ما یک دین جهانی و ماندگار است که نخبگان و جوانان دانشجو با واقع‌بینی، درک شرایط زمان و آینده‌نگری در تجدید و احیای آن نقش کلیدی دارند.
• دعوت یعنی خیرخواهی و خیراندیشی آگاهانه (علی بصیرة) نسبت به خانواده، جامعه و جهان؛ و بلکه بالاتر از آن، دعوت یعنی احساس مسؤولیت در آبادانی زمین، کاستن از ظلم و ستم و توسعه صلح و آشتی.
• این مسیر جز با پذیرش تفاوت‌ها و سلیقه‌ها و احترام به آنها میسر نیست. باید همه انسان‌ها را دوست داشته باشیم چه عقلاً و چه قلباً. 
• هرکسی در هر جایگاهی باید نُصح و نقد را بپذیرد. هیچ انسانی کامل نیست و نباید ادعای بی‌نقص بودن داشته باشد. 
• عیبی بزرگتر از این نیست که بستری فراهم باشد و استعداد و توانمندی وجود داشته باشد اما آن مورد استفاده قرار ندهیم و به کمال نرسانیم.

• انسان‌ها به اندازه‌ی بزرگی و عظمت اراده‌شان کارهای بزرگ انجام می‌دهند و لازم است که جوانان عزم جدی و بلندهمتی را پیشه‌ی خود سازند.
• سه عامل مهم که در پیشبرد کار فرهنگی و اصلاح اجتماعی یک فرد تلاشگر و داعی بسیار مؤثرند عبارتند از: 1- حُسن ارتباط با پروردگار هستی و صلح و صدق با خداوند 2- احساس عزت و افتخار نسبت به برنامه‌ای که پذیرفته و بدان متعهد شده است 3- امیدواری و انتظار موفقیت برنامه. 
با نظر به تعبیر «حَفِيظٌ عَلِيمٌ» و نیز تعبیر «الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»‌ در قرآن کریم، در مسیر خدمت دو ویژگی باید همزمان وجود داشته باشد: تعهد و امانت‌داری + دانایی و تخصص.
• تعصب به میراث گذشته باعث می‌شود که عقب بمانیم و رو به جلو حرکت نکنیم.

استاد پیرانی در ادامه به قضایای اخیر کشور اشاره کرد و بیان داشت که جماعت همواره در اعلام مواضع خود سعی کرده که ضمن درنظرگرفتن تأثیرات بلندمدت و دوراندیشی، استقلال خود را حفظ نموده و در عین حال بر ثوابت و اصول و ارزش‌های خود پایبند باشد. وی ضمن اشاره به وضعیت جامعه و مشکلات آن از جمله فردگرایی و دین‌گریزی بیان داشت که همه‌ی اینها مسؤولیت ما را دوچندان می‌کند. 
در ادامه‌ی نشست، اعضای حاضر به بیان پرسش و بیان دیدگاه‌های خود پیرامون بیانات استاد پیرانی پرداختند. 
این نشست با برگزاری یک موضوع کارگاهی تحت عنوان «مدیریت بحران» توسط فرزاد یوسفی، معلم، فعال عرصه‌ی فرهنگی اجتماعی و مسؤول اداره‌ی دانشجویی مرکزی جماعت دعوت و اصلاح، به شیوه‌ی آموزش معکوس ادامه یافت. در این بخش، اعضای حاضر در جلسه پیرامون راه‌های مدیریت بحران از قبیل آمادگی و پذیرش، کسب مهارت، برنامه‌ریزی، تسلط بر خود، امیدبخشی به دیگران، پذیرش مسؤولیت، استفاده از تجارب دیگران، ریشه‌یابی، واکنش سریع و توکل بر خدا به تبادل نظر پرداختند. همچنین، جهت تثبیت نکات آموزشی، درس‌آموخته‌های مدیریت بحران در سیل ایالت کوئینزلند استرالیا سال 2011 مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، هر یک از مسؤولان دانشجویی شعب به ارایه‌ی آخرین وضعیت فعالیت‌ها و گزارش عملکرد پرداختند. 
سپس، در بخشی از نشست ایده‌ها و پیشنهاداتی پیرامون تغییر و یا بهبود فعالیت‌های دانشجویی ارایه شد. در بخش پایانی، موضوعی تحت عنوان «سرمایه‌های اجتماعی، شاخص‌های اندازه‌گیری و نقش آن در مدیریت سازمانی» مورد بحث و تبادل نظر واقع شد. در نهایت، این نشست یک‌روزه با ارایه‌ی هدایایی به اعضای حاضر از طرف اداره‌ی دانشجویی مرکزی پایان یافت.