بنا بە گزارش اصلاحوب، در این نشست دکتر یعقوب خرسند «رییس شورای مشورتی جماعت در سە استان جنوبی ایران» بر ضرورت تبیین مبانی فکری جماعت برای اعضا و جامعه هدف تٲکید کرد و گفت: جماعت مبانی فکری خود را به صورت شفاف و روشن در جزوه‌ی «رويكردها و راهكارها» برای همه بیان نموده است تا مخاطبان بتوانند جماعت را به شکلی صحیح بشناسند. 
وی در فرازى از سخنان خود، جماعت را تشكّلى داراى رسالتی دینی و هويت ایرانی معرّفى نمود كه در حوزه‌هاى فرهنگی و اجتماعی فعّاليت مى‌كند. جماعت روشی اصلاحى مبتنى بر تعامل و همگرايى دارد و از هر گونه تندروی، خشونت و واگرايى به شدّت پرهیز می‌کند. 
در اين نشست تٲكيد گرديد؛ جماعت لازم است به اقتضاى وظيفه‌ی شرعى و مٲموريت سازمانى در مقابل گسترش اختلاف و تفرقه در جامعه بی‌تفاوت نباشد و با ایفای نقش به‌عنوان «ناصحِ امین» جهت زدودن مشكلات تلاش ‌کند.
خرسند با تٲكيد بر ضرورت حضور در فعاليت‌هاى اجتماعى و مشاركت‌هاى سياسى، به مناسبت برگزارى انتخابات كنگره‌ی ششم جماعت دعوت و اصلاح، از اعضای جماعت در سه استان جنوبی خواست که با حضور پررنگ در انتخابات استانی، توانمندترین گزینه‌ها را راهی کنگره‌ی جماعت نمایند.