اتحادیه جهانی علمای مسلمان از استعفای دکتر «احمد الریسونی» از ریاست این اتحادیه و پذیرش استعفای وی از سوی «هیئت مدیر‌ه‌ی اتحادیه» خبر داد.

به گزارش «القدس العربی» با انتشار این خبر، گزارش داد که اتحادیه جهانی علمای مسلمان «رسماً» با استعفای دکتر «احمد الریسونی» از ریاست این اتحادیه موافقت کرده است.

بر اساس این گزارش، اتحادیه جهانی علمای مسلمان اعلام کرد که هیئت مدیره‌ی این اتحادیه «بنا بر مصلحت‌های مهم‌تر» با استعفای الریسونی موافقت کرده است.

استعفای دکتر احمد ریسونی از ریاست اتحادیه جهانی علمای مسلمان پس از آن صورت می‌گیرد که وی اخیرا در گفت‌وگویی تلویزیونی طی اظهاراتی جنجال‌برانگیز گفته بود که منطقه صحرای غربی و کشور موریتانی متعلق به پادشاهی مغرب (مراکش) هستند؛ این اظهارات باعث نارضایتی برخی از جنبش‌ها، احزاب و شخصیت‌های اسلامی در الجزایر و موریتانی شد و اعتراضاتی را به دنبال داشت.

البته دکتر علی قره‌داغی، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان پس از انتشار این گفت‌وگو، در بیانیه‌ای اعلام کرد: نظر منتسب به اتحادیه جهانی علمای مسلمان زمانی واقعاً می‌تواند دیدگاه این اتحادیه باشد که پس از مشورت، به امضای دبیرکل و رئیس اتحادیه برسد. لذا اظهارات دکتر احمد ریسونی درخصوص منطقه‌ی صحرای غربی و کشور موریتانی «دیدگاه شخصی» اوست و ضرورتاً نمی‌تواند موقف و دیدگاه اتحادیه تلقی شود.

گفتنی‌ است؛ دکتر احمد ریسونی؛ روحانی ۶٩ساله مغربی، در آبان‌ماه ١٣٩٧ به ریاست اتحادیه جهانی علمای مسلمان برگزیده و جانشین دکتر یوسف قرضاوی شد.