کتاب اجتهاد و فتوا نوشتهٔ علی محیی الدین قره داغی (استاد فقه و اصول دانشگاه قطر و دبیرکل اتحادیهٔ علمای اسلام) و ترجمهٔ محمد ملازاده است. انتشارات افق علم این کتاب را روانهٔ بازار کرده است. این اثر دربارهٔ اهمیت، شرایط و کاربست این مفاهیم در دنیای معاصر و نقش دیدگاه مقاصدی در تحکیم و تجدید آن‌ها است

درباره کتاب اجتهاد و فتوا

کتاب اجتهاد و فتوا که بر اساس منابع اهل سنت نوشته شده، در ۲ بخش به ۲ مفهوم اجتهاد و فتوا پرداخته است. این کتاب را از بهترین کتاب‌ها پیرامون اجتهاد و فتوا در چارچوب نگاه مقاصدی به شریعت دانسته‌اند. نویسنده در این کتاب از مباحث اجتهاد و فتوا، مکاتب فقهی، اسباب اختلاف فقها و تغییر اجتهاد و فتوا با تغییر زمان و مکان سخن گفته است. گفته شده است که آنچه این کتاب را دلنشین‌تر و خواندنی‌تر کرده، بررسی ارتباط اجتهاد و فتوا با درک مقاصدی از شریعت و آثار مترتب بر آن است. از نوآوری‌های دیگر نویسنده، کاربست عقلانیت مقاصدی، اجتناب از شکل‌گرایی و شگردهای گریز از اجتهاد و فتوا و... است.

خواندن کتاب اجتهاد و فتوا را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

خواندن این کتاب را به دوستداران حوزهٔ اجتهاد و فتوا پیشنهاد می‌کنیم.

بخش‌هایی از کتاب اجتهاد و فتوا

«در دنیای معاصر، مکاتب الحادی پس از رنسانس، مانند اگزیستانسیالیسم و ماتریالیسم، و اندیشه‌های منکر الوهیت خداوند چون سکولاریسـم و لیبرالیسـم (بلکـه همـه‌ی تفکـرات شرک‌آلود در طول تاریخ) از دیدگاه واندیشه‌ی انکار فرمانروا بودن خداوند نشأت و سرچشمه گرفته‌اند.»