إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح

  • از منظر جامعه‌شناسی سیاسی رخدادهای چند ماه اخیر، کشور را با مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو کرد که متفاوت از دیگر کنش‌گری‌های سالهای گذشته بود و سویه‌های جدیدی از شکاف نسلی خود را آفتابی نمود. طی این مدت بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی که به نحو اکثری ناشی از تحریم‌ها و ناکارآمدی دولتمردان بود و شاخص‌های فلاکت‌بار این بحران‌ها که هر روز در سفره‌ی مردم و طبیعت خود را نشان می‌‌داد، بیشتر نمود پیدا کرد.

    نویسنده:
    علی سوره - کارشناسی ارشد علوم سیاسی