إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح

سوالات فقهی

سوال:

آیارفتن به عروسی هایی که دارای ساز و ارگ یا ساز و دهل باشد درست است؟ آیا خوردن غذای این عروسیها نجس نیست؟ چون خودم نمی روم و اعتقاد دارم غذای آنها(به دلیل حضور شیاطین و جنیان) نجس است ولی اطرافیان خرده می گیرند.

جواب:

اگر رفتن به چنین عروسی‌هایی با انجام کارهای حرام آمیخته نشود و سبب ارتکاب به گناه نگردد، حضور در آن عروسی‌ها جایز است، چه بسا حضور شما در آن عروسی‌ها تأثیر مثبت بر دیگران داشته باشد، اما اگر بیم آن باشد که فرد با رفتن به آن عروسی‌ها مرتکب گناه می‌گردد، بهتر است که به آن عروسی نرود. ولی خوردن غذای عروسی‌ها، مادامی که با چیز‌های حرام آمیخته و پخته نشده باشد، نجس نیست و حرام نمی‌باشد.