إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح

سوالات فقهی

سوال:

اگر عقد ازدواج بدون شاهد بسته شود و دخول هم صورت گرفته باشد، تکلیف مهریه و دیگر احکام عقد چگونه خواهد بود؟

جواب:

در عقد ازدواج غیر صحیح که یکی از ارکان یا شرایط آن محقق نشده است، اگر دخول صورت گرفته باشد مهریه بر مرد و عِده بر زن، واجب می‌گردد یعنی زن بعد از سه حیض و سه طهر، می‌تواند مجدد با مرد دیگری ازدواج کند و اگر زن بر اثر دخول حامله شده باشد، نسب ثابت است و پدر باید مخارج فرزند خود را تأمین کند. همچنین با دخول در عقد ازدواج غیر صحیح، مادر همسر بر مرد حرام می‌گردد و در صورت تمایل زوجین به ادامه زندگی باید بدون سپری کردن عِده با مهریه جدید و حضور شاهدان و ولی، دوباره عقد ازدواج بسته شود.