به گزارش روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی فارس، این کارگاه به مدّت 8 ساعت، شامل مباحث الفبای مدیریت در سَمَن‌ها، هم‌افزایی میان سَمَن‌ها، تامین منابع مالی در سَمَن‌ها، تکنیک‌های جذب حامیان مالی برای سَمَن‌ها، طرح‌نامه‌نویسی در سَمَن‌ها، مدیریت جلسات اداری در سَمَن‌ها و گزارش‌نویسی در سَمَن‌ها، ارایه شد.
این کارگاه با مشارکت ۳۰ نفر (۱۴ خانم / ۱۶ آقا) از مدیران و کادر اجرایی ۱۶ مؤسسه‌ی مرتبط و وابسته جماعت شعبه‌ی فارس برگزار شد که در پایان کارگاه به همه شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا شد.
کارگاه فوق به همت معاونت فرهنگی اجتماعی جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی فارس، و با همکاری مؤسسات طلایه‌داران دانش شهر گله‌دار و سفیران تندرستی شهر اوز، برگزار شد.