به گزارش روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی هرمزگان در این همایش بزرگ سالانه كه به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت آموزشی تربیتی شعبه‌ی هرمزگان برگزار شد، از 5 نفر از پیشکسوتان شعبه‌ی هرمزگان و همسرانشان با اهدای جوایزی تجلیل گردید.

در ابتدای مراسم تقدیر و تشكر از سابقان جماعت، محمد خلفانی مسؤول شعبه‌ی هرمزگان ضمن عرض خیر مقدم به حضار گفت: اگر امروز ما اینجا جمع شدیم نتیجه‌ی تلاش و زحمت و دوندگی عزیزانی است که با جان و دل برای دعوت خدمت کردند. در این جمع عزیزانی حضور دارند که زمانی که ما نبودیم و یا خیلی کوچک بودیم، اینها خالصانه و مخلصانه و بدون هیچ چشمداشتی در این استان رفت وآمد می‌کردند تا اهداف دعوت را پیش ببرند. جا دارد از زحمات بی‌دریغ و خستگی‌ناپذیر این پیشسوتان عزیز تقدیر و تشکر کنیم.

وی افزود: قدردانی از پیشکسوتان امری ارز‌شمند است. قدرشناسی و ارج نهادن به زحمات و اقدامات پیشکسوتان هر رشته که عمری را در آن حوزه سپری کردەاند، قابل تقدیر است و احترام به پیشکسوتان دعوت یکی از ارکان موفقیت و پیشرفت دعوت است و در حقیقت اساتید پیشکسوت سرمایه‌های معنوی و سرمایه‌ی اصلی دعوت ما هستند. 

خلفانی در پایان سخنانش گفت: ارتباط مستمر با اساتید پیشکسوت دعوت و حفظ و ضبط تجربیات ارزشمندشان به شکل مکتوب ازجمله مسایل مهمی است که به پیشبرد اهداف دعوت کمک زیادی می‌کند. 

 در ادامه‌ی این همایش عقیل فتحی مسؤول معاونت آموزشی تربیتی و محمد شریف رحمانی مسؤول معاونت فرهنگی و اجتماعی شعبه، گزارش كوتاهی از دو معاونت یادشده ارائه نمود.

در پایان این مراسم از جمع حاضر به صرف نهار پذیرایی شد و سپس در عصر همان روز برنامه‌هاى تفریحی براى فرزندان اعضا اجرا شد و همایش قبل از نماز مغرب پایان پذیرفت.