مسؤول استانی جماعت به مناسبت روز معلم با حضور در منزل جمعی از اساتید از مقام شامخ معلم قدردانی کرد.
در این آیین با اشاره به جایگاه رفیع مقام معلم از دیدگاه قرآن با اشاره به آیه‌ی «ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ»
بر اهمیت قلم و نوشتن تاکید کرد. وی خاطر نشان کرد جامعه و مردم نیز از تلاش وافر معلمان و اساتید دانشگاه  که خود را وقف رشد، ترقی و بالندگی جامعه می‌کنند به نیکی یاد می‌کنند.  در این دیدارها به جمعی از فرهنگیان و پیشکسوتان فرهنگی با اهدای کتاب و لوح تقدیر به‌عمل آمد.