وی در دیدار با اعضای جماعت در سراوان گفت: سراوان در طول تاریخ جماعت، مرکز و پایگاه مهمی برای دعوت اسلامی بوده است. حضور اجتماعی اعضا و پیشکسوتان در برنامه‌های عمومی نمود بیشتری داشته باشد. وی درباب جماعت گفت: جماعت در گذشته و حال بر اساس اصل شورا، آزادی و شناخت شرایط زمانی و مکانی به عنوان مصلح اجتماعی و فکر مستقل در چارچوب اندیشه اسلامی گام برداشته و در شرایط کنونی و تغییرات سیاسی، اجتماعی و پسا کرونایی و ذائقه‌ی مخاطبان با تغییر راهبرد به فرهنگی اجتماعی و خدمات متنوع به شهروندان و توصیه به شناخت جامعه‌ی هدف، عملگرایی در برنامه‌ها و کلاس‌های عمومی، اردو و ارتباطات منظم خانوادگی به رشد فکری و ارتباطی اعضا تلاش کنیم و از خطاها درس بگیریم و ناامید نشویم.
وی در پایان گفت: ما باید از دانستن مسأله و مشکل و احساس درد با تحلیل درست و برنامه‌ریزی در مسیر اقدام و عمل قرار بگیریم. شاکله‌ی جماعت بر اساس جمع‌گرایی و خرد جمعی است و من‌ها را به ما تبدیل و با همدلی و تلاش مستمر به اعتلای اهداف سازمانی کمک کنیم.
شرکت در جلسه‌ی اداری و پرسش و پاسخ با اعضا و همچنین دیدار با جمعی از چهره‌های علمی و فرهنگی از دیگر برنامه‌های این سفر دو روزه به شهرستان سراوان بود.