بنا به گزارش روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی هرمزگان، كارگاه آموزشی مدیریتی دو روزه به مدیریت معاونت آموزشی و تربیتی جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی هرمزگان در روزهای ١٤ و ١٥ خرداد در محل دفتر جماعت دعوت و اصلاح نخل خلفان این شعبه با حضور شیخ محمد خلفانی مسؤول جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی هرمزگان و بیش از ٢٥ نفر از مسؤولان معاونت‌ها و دفاتر شعبه مذكور از خواهران و برادران برگزار شد.

 در این كارگاه آموزشی مدیریتی دو روزه، موضوعاتی مانند علم مدیریت، الفباى مدیریت در سمن‌ها، تكنیك جذب و نگهداشت مخاطبان، هم‌افزایی میان سمن‌ها، گزارش‌نویسی در سمن‌ها، مدیریت جلسات اداری در سمن‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.