در این دوره‌ی۲۶ ساعته، موضوع مشارکت، اصول مشارکت، فعالیتهای داوطبانه، نحوه‌ی ورود به اجتماع یا محله، تسهیلگری و... با انواع بازیها و کار مشارکتی اجرا شد.
مقرر گردید افراد شرکت‌کننده پس از گذراندن دوره‌ی آموزشی، محتوا را به سایر اعضا در محل اقامت خودشان آموزش دهند و همچنین آمادگی فعالیت داوطلبانه در شهر یا روستا یا محله‌ی خود را داشته باشند.
این کارگاه به همت معاونت فرهنگی اجتماعی جماعت دعوت و اصلاح هرمزگان برگزار شد.