بنا به گزارش اصلاحوب، وی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ١٧ و ١٨ بهمن‌ماه با بازدید از مناطق آسیب‌دیده در خوی و روستاهای اطراف، سطح خسارت و نیازمندی‌های اساسی آسیب‌دیدگان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
در این بازدید که نمایندگان مؤسسات خیریه‌ی تسکین شیراز و غرب کشور حضور داشتند، حاشیه‌نشینان اطراف شهر خوی و شهر فیرورق و روستاهای زیوه قلعه حسن‌خان و وار بیشترین آسیب را دیده‌اند. 
خدمات‌رسانی مؤسسه‌ی خیریه فردای سبز ارومیه در این مناطق منظم در حال انجام شدن است. همچنین در این بازدید از انبار مؤسسه در خوی و ارومیه بازدید گردید.