با حضور خالد محمدی نماینده‌ی مؤسسه‌ی خیریه‌ی مهر ماندگار و محمد خلفانی مسؤول جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی هرمزگان در روز دوشنبه ٢٩ خرداد ١۴٠٢ در منطقه‌ی زلزله‌زده‌ی سایه خوش هرمزگان تعداد پنج باب منزل مسکونی به مبلغ ١میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان که توسط مؤسسه‌ی خیریه مهر ماندگار و با همکاری جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی هرمزگان ساخت آنها به اتمام رسیده بود، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.