مسلمانان صدر اول اسلام از صحابه كرام و تابعين( رضی‌الله عنهم اجمعين) به ماه رمضان اهتمام ويژه‌ای می‌دادند.

ایشان از خداوند می‌خواستند كه آنان را تا ماه رمضان زنده نگه دارد تا اينكه بتوانند اين ماه پر فيض را روزه بگيرند و با قدوم رمضان خوشحال می‌شدند.

روزها‌ی آن را روزه و شب‌هايش را با نماز شب و تلاوت قرآن زنده نگه می‌داشتند و در اين ماه با انجام انواع طاعات نفس خود را تزكيه و پاک می‌نمودند.

آنان همچنين خود را برای جهاد با دشمنان آماده می‌كردند.  همچنانكه بزرگترين غزوه و جنگ يعنی جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد، فتح مكه نيز در ماه رمضان بود.

آنها می‌دانستند كه ماه رمضان ماه كسالت و تنبلی و خواب نيست چنانكه برخی چنين گمان می‌كنند بلكه بايد گفت ماه رمضان ماه عبادت، جهاد و عمل است پس بايد اين ماه پر بركت را گرامي بداريم و اين فرصت را غنيمت بشماريم و اين ايام را با انواع عبادت و طاعات از ذكر و تلاوت سپری كنيم.

عهدی از صمیم دل:

قبل از هر چيز بايد بسوی خدا بر گرديم و خالصانه از تمام گناهان توبه كنيم و با خدای خويش عهد ببنديم كه بسوی گناهان باز نخواهيم گشت و بنده مخلص و فرمانبری خواهيم بود.

- در اين ماه كوشا باشيم كه به واجبات و مستحبات عمل كنيم و از محرمات و مكروهات اجتناب ورزيم.

- بايد تمام اعضای بدن ما در اين ماه روزه باشد، بطوریكه زبان از غيبت و سخن چينی و كلام زشت و حرام، چشم ازنگاه به نامحرم و گوش از شنيدن سخنان حرام امثال غيبت آواز و ترانه‌های مبتذل، و دست و پا از انجام دادن اعمال حرام، مصون و روزه‌دار باشد.

- روزه و نمازهای تراويح درماه رمضان بايد از روی اخلاص و ايمان و اميد اجر و پاداش ازخداوند باشد نه بخاطر پيروی از مردم يا ترس از آنها روزه گرفت. چنانچه پيامبر(صل الله علیه و آله و سلم) فرموده است:

«كسی كه بر اساس ايمان به خدا و اميد اجر از وی روزه گرفت گناهان گذشته‌اش بخشيده می‌شود»

و فرموده: «كسی كه بر اساس ايما ن و اخلاص و طلب اجر از خداوند در ماه رمضان به نماز و شب زنده داری بپردازد گناهان گذشته‌اش بخشيده می‌شود».

- در ماه مبارك رمضان شب قدر را فراموش نكنيم آن شب مباركی كه از هزار ماه يعنی 83 سال و چهار ماه افضل و بهتر است. با احیای ده شب اخير رمضان با ذكر و دعا و استغفار و تلاوت قران بتوانيم فضيلت شب قدر را دريابيم.

- از اعتكاف در ماه رمضان بخصوص ده روز آخر غا فل نباشيم.

- ماه رمضان ماه احسان و نيكو كاری است ماهی است كه بايد به فكر ديگران بود. پس با انفاق و بخشش و با صدقه دادن به مستمندان به ياد آنها باشيم.

-ماه رمضان ماه نزول قرآن است، پس اوقات خود را با تلاوت قرآن كريم سپری كنيم و در اين ماه با كلام الهی انس بگيريم، و در آياتش تدبر و تفكر بكنيم و بدانيم كه قرآن كريم در روز قيامت برای انسان شفاعت می‌كند.

عزيزان ، عمر انسان كوتاه و محدود است پس اين ايام فرخنده و گرامی را با لهو و لعب و سر گرمی‌های بيهوده تلف نكنيم، و بدانيم كه روز قيامت از اين او قات پرسيده می‌شود.