از رئوف آذری کنشگر صلح و برنده جایزه‌ی پایداری گلوب ایران با حضور مسؤول هیأت اجرایی جماعت و جمعی از مسؤولان و اعضای دفتر مرکزی روز دوشنبه ٢٧ اردیبهشت‌ماه ١۴٠١ در دفتر مرکزی جماعت تقدیر شد.


رئوف آذری در این نشست به بازگو کردن نحوه شکل‌گیری و به سرانجام رساندن پروژه آموزش صلح پرداخت.

وی در طول یک دهه‌ی گذشته، فعالیت در حوزه‌ی آموزش صلح را در مدارس الگویی شروع و در بازه‌ی زمانی کار خود سه محور مهربانی، گفت‌و‌گو و صلح را در پنج ساحت با کودکان، نوجوانان و جوانان کار کرده است.

رئوف آذری با پروژه‌ی صلح‌سازی در بخش جوانان رتبه‌ی اول جایزه‌ی پایداری گلوب ایران- اُسکار پایداری- را کسب کرد.

در ادامه هر کدام از حاضرین ضمن واگویی تجارب زیسته خود از فعالیت و مشارکت‌های مدنی در حوزه‌های علاقه‌مندی و تخصصی خود بر اهمیت و ضرورت پرداختن بیشتر به حوزه حفظ محیط‌زیست به‌عنوان یک اصل و رویکرد اشاره شده در رسالت خدماتی جماعت تأکید کردند.

در پایان نیز لوح تقدیری از سوی روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح به‌پاس تلاش‌های این کنشگر و ایده پرداز موفق حوزه صلح و مهربانی تقدیم شد.