به گزارش اصلاحوب در این اردو که به مدت سه روز در شهر شیراز برگزار شد، بیش از 20 تَن از دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی در این اردو مشارکت داشتند.  
محور آموزشی این اردو، «معنابخشی به زندگی در حوزه‌ی داوطلبی» بود که در این راستا متین لطفی به‌عنوان مدرس، ضمن تبیین ابعاد بنیادین زندگی، «معنا»، «رفاه» و «رضایت» را سه رُکن مهم توسعه‌ی اجتماعی برشمرد و با تاکید بر رُکن «معنا» بیان داشت که معنویت در اندیشه‌ی اسلامی، بر چهار رابطه استوار است:
نخست «ارتباط انسان با خدا» در پرتو شناخت، ذکر، شکر، توحید و عبادت آفریدگار؛
دوم «ارتباط انسان با هم‌نوعان» در پرتو شفقت، محبت، خدمت و حمایت از آن‌ها؛
سوم «ارتباط انسان با خود» در پرتو رشد، تزکیه، توسعه و خودتربیتیِ خویش؛
و چهارم «ارتباط انسان با زیستگاه‌ خویش» در پرتو آبادانی زمین، بهداشت محیط، میهن‌دوستی و پاسداشت طبیعت‌.‌‌ 
وی ضمن تبیین اهمیت معنابخشی به زندگی، به فلسفه و ماهیّت کار داوطلبانه پرداخت و جایگاه نهادهای حوزه‌ی داوطلبی را در جامعه مورد بررسی قرار داد و نهادها و سازمان‌های حوزه‌ی داوطلبی را یکی از مهم‌ترین و مناسب‌ترین بسترهای تعقیبِ «معنا» قلمداد نمود. 
در ادامه‌ی برنامه، دکتر سعدالدین صدیقی عضو شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح، به معرفی رسالت‌نامه‌ی این تشکّل به‌عنوان یکی از سازمان‌های حوزه‌ی داوطلبی پرداخت و فلسفه‌ی وجودی این سازمان را تلاش برای معنابخشی به زندگی مخاطبان خود از طریق تربیتِ متعادل آنان و نیز ظرفیت‌سازی برای مخاطبان به منظور خدمت به جامعه برشمرد. 
دکتر حبیب‌الله دانیالی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز و مهمان دیگر این برنامه، ضمن تاکید بر اهمیّت و نقش نهادهای داوطلبی در توسعه‌ی اجتماعی، با مرور خاطرات دوران تحصیل خود در داخل و خارج از کشور، نکات راهبردی و مهمّی را برای دانشجویان و مخاطبان، خاطر نشان نموده و دین‌ورزی مبتنی بر تخصص‌گرایی در عرصه‌های علمی را مؤثرترین نوع دعوت، برشمردند.
در پایان، از طرف محمد خلفانی، مسؤول هیأت اجرایی جماعت دعوت و اصلاح استان هرمزگان، تقدیرنامه‌ای همراه با چند جلد کتاب، به دانشجویان حاضر در برنامه، اهدا گردید.