حمیده کیانی زاده
این روزها که کووید19 شیوع پیدا کرده است؛ برای قطع کردن زنجیره انتشار آن بهترین راه قرنطینه خانگی است.
فریبا قهرمانی
(يا مقلب القلوب والابصار) :ای دگرگون کننده قلب‌ها و چشم‌ها اگر ترسی است در قلب‌ها و چشم‌ها که در پی خطایی آلوده شده؛ از خدا خواستاریم که همراه با زیبایی‌های سال نو و ديدن خوبی‌ها اصلاحش گرداند.
در روز اول سال تحصيلى، خانم تامپسون معلّم كلاس پنجم دبستان وارد كلاس شد و پس از صحبت‌هاى اوليه، مطابق معمول به دانش آموزان گفت كه همه آن‌ها را به يک اندازه دوست دارد و فرقى بين آنها قائل نيست.

تلنگر

زینب عزیزی
در هرعصر و زمانه‌ای، از آفرینش آدم تا امروز و تا روز رستاخیز خدای مهربان از راه‌های زیادی بندگان خود را هشدار و به برگشت به سوی خود ندا داده است.

ما خدا را می پرستیم

دکتر محمد ابراهیم ساعدی رودی
رفیق مهربان   خدارا می پرستیم                          خدا چون مهربان است بزرگ وپاک وزیباست                           نگهبان جهان است خداوند بزرگِ

شناخت و پیشگیری از آلزایمر/بخش دوم

استان اردبیل -شهر هشجین گردآوری: افسانه نیک‌سیرت
برخی تحقیقات نشان می‌دهند که ملاحظات غذایی ممکن است به محافظت از بدن در برابر زوال عقل و حتی جلوگیری از بیماری‌های زایل کننده مغز کمک کنند.

جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی

منصوره زارعان 1 ، خدیجه برزگر 2 1 استادیار گروه مطالعات اجتماعی و توسعه، دانشگاه الزهراء 2 دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
نوشته حاضر در صدد بررسی رابطۀ دین و جنسیت است. رابطه دین و جنسیت، نقش دین در تولید و بازتولید نظام مردسالارانه، تصویر فرودستانه زن در متون مقدس، محرومیت زنان از دست‌یابی به مقامات کلیسایی، اندیشه قابلیت‌نداشتن زنان در مراتب بالای عرفانی و معنوی، همگی از جمله عواملی است که فمینیست‌ها را به انتقاد از دین و گزاره‌های دینی واداشته است.

گزیده اخبار و مقالات

از طریق این فرم لینک های پیشنهادی خود را برایمان ارسال کنید.