تاب‌آوری

تاب‌آوری

تاب‌آوری معادل واژه انگليسی Resiliency به معنای توانايی مقابله با شرايط دشوار و پاسخ انعطاف‌پذير به استرس‌های زندگی است.

تاب‌آوری، مشكلات زندگی را کم نمی‌كند، بلكه به افراد قدرت می‌دهد تا با جريان زندگی حرکت کنند. ویژگی‌های افراد تاب‌آور چیست؟

۱- احساس ارزشمندی:

پذیرفتن خود به عنوان فردی ارزشمند، احترام قائل شدن برای خود و توانایی های خود، سعی در شناخت نقاط مثبت خود و پرورش دادن آنها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف و کتمان نکردن آنها.

۲- مهارت حل مسأله:

افراد تاب‌آور ذهنیتی تحلیلی_ انتقادی نسبت به توانایی‌های خود و شرایط موجود دارند، در مقابل شرایط مختلف انعطاف پذیرند و توانایی شگفت انگیزی در پیدا کردن راه حل‌های مختلف درباره یک موقعیت یا مسأله خاص دارند.

۳ - مهارت‌های اجتماعی:

افراد تاب آور مهارت‌های ارتباط با دیگران را خیلی خوب آموخته‌اند.

آنها می‌توانند در شرایط سخت هم شوخ طبعی خودشان را حفظ کنند، با دیگران صمیمی شوند و در مواقع بحرانی از حمایت اجتماعی دیگران بهره ببرند، ضمن اینکه می توانند سنگ صبور خوبی باشند.

۴ - خوش بینی:

اعتقاد راسخ به این که آینده می‌تواند بهتر باشد و احساس امید و هدفمندی، از ویژگی‌های دیگر افراد تاب‌آور است.

این افراد باور دارند که می‌توانند زندگی و آینده خود را کنترل کنند.

۵ - همدلی:

افراد تاب‌آور توانایی برقراری رابطه توأم با احترام متقابل با دیگران را نیز دارند.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)