از دریچه‌ای دیگر ( به بهانه‌ی روز زن)

از دریچه‌ای دیگر ( به بهانه‌ی روز زن)

زن، زن است. خواه مادر باشد و خواه همسر.

مفهوم زن بودن را تا به درستی فهم نکنیم باورها و قضاوت‌های ما در مورد زنان نادرست خواهد بود.
بسیاری از کسانیکه به مناسبت روز زن- خواه جهانی یا ایرانی- مطلبی نوشته‌اند و یا پیامی داده‌اند، زن( مادر) را آنگونه که دوست دارند و می‌خواهند معرفی کرده‌اند نه آنگونه که هست. کم نیستند کسانیکه جهان پیرامون-از جمله زنان- را از پشت شیشه‌ی غبارآلود عینک خود می‌بینند.
گروهی همسر و مادر خود را متفاوت‌تر- بهتر- از همسر و مادر دیگران می‌دانند، که تصوری ناصواب و قضاوتی متعصبانه است. مادر-و البته همسرِ- هرکسی برایش بهترین است اما نه در مقایسه با مادر و همسر دیگران.
گروهی مادران و همسران مسلمان را بهتر از دیگر زنان می‌دانند. بدان جهت که مسلمانند! این هم تصوری ناصواب است چرا که در این روز با ترازوی سنجش ایمان به تکریم و گرامیداشت زن نمی‌رویم تا زنان مسلمان را از حیث مادری و همسری برتر از دیگران بدانیم. زنان به دلیل ویژگی‌های زنانه، نیازهای مشترکی دارند: نیاز جنسی، نیاز عاطفی، نیاز به حمایت و پشتیبانی و... . اگر گمان کنیم که زنان مسلمان فاقد نیازها و تمایلات جنسی‌اند و یا در مقایسه با غیر مسلمانان سهم کمتری از این نیازها را دارند این خود نفی حقوق زنان و بیانگر عدم شناخت زن از منظر اسلام است. زنان بدون توجه به فرهنگ و اعتقادات‌شان تقریبا بطور یکسان از این ویژگی‌ها برخواردارند. ممکن است تعداد زیادی از زنان جوامع اسلامی کنترل بیشتری بر غرایز جنسی خود داشته باشند که بخشی از آن به دلیل اعتقادات و بخش دیگری  هم به دلیل معذوریت‌های جامعه است. 
آنچه مربوط به امانتداری نسبت به همسر است در جوامع غیر اسلامی هم کماکان وجود دارد. خطای بزرگی‌ست اگر فرض کنیم زنان غیرمسلمان جملگی نسبت به همسران‌شان خائن و یا زنان مسلمان جملگی نسبت به همسران‌شان امانتدارند! کافی‌ست سری به دادسراها و دادگاه‌های خانواده و یا دفاتر ثبت طلاق بزنیم تا حقیقت امر را دریابیم.
عده‌ای ایثار، فداکاری و گذشت زنان مسلمان را بیش از آنچه در غیرمسلمانان دیده می‌شود می‌دانند. این هم خطای دیگری‌ست. زن در مقام مادر در تمامی جوامع و فرهنگ‌ها فداکارترین و باگذشت‌ترین انسان است. ایثار، فداکاری و گذشت نسبت به فرزند در جنس مونث امری ذاتی و فطری‌ست فلذا اختصاص آن به زنان مسلمان ناشی از درک نادرست از "ساختار روانی و فطری" زن است.
عده‌ای هم متاسفانه نگاه مردسالارانه به زن دارند و زنی را که در برابر مرد مسلوب‌الاختیار و تسلیم است ستوده‌اند و شایسته‌ی تکریم دانسته‌اند. اینان معتقدند جوامعی که به دنبال احقاق حقوق زن هستند و تلاش دارند در بسیاری از تکالیف و حقوق دو جنس را برابر کنند سبب خروج زنان از کنترل مردان شده و جامعه رو به سوی فساد و تباهی می‌گذارد.
اینان زنان را موجوداتی فاقد شعور و آگاهی فرض می‌کنند و به باورشان فقط در زیر فشار، زور و تنبیه بدنی زنان به تعهدات انسانی، مادری و همسری خویش پای‌بندند. متاسفانه این دیدگاه طرفداران زیادی در جوامع اسلامی دارد.
عده‌ای هم با نادیده گرفتن جنبش زنان در ۸ مارس، سعی در کمرنگ کردن روز جهانی زن دارند و آن جنبش را از جنس دیگری می‌دانند و گرامیداشت آن را در جوامع اسلامی شایسته نمی‌دانند.
اما روز جهانی زن بیانگر چیز دیگری‌ست. زنانی که برای امرار معاش و تامین بخشی از هزینه‌ی زندگی در کنار وظایف همسری و مادری در شرایط سخت و نامساعد فرهنگی دوشادوش مردان در اجتماع حضور داشتند و علی‌رغم تحمل سختی‌های ناشی از کار، رنج تبعیض و بی‌عدالتی را هم به دوش می‌کشیدند و در برابر تبعیض، ظلم و بی‌عدالتی فراگیر، به پا خواسته و قیام می‌کنند. امری که توصیه‌ی ادیان توحیدی هم هست اما از سوی زنانی اتفاق می‌افتد که امروزه به جای تقدیر و بزرگداشت، بعضا در گفته‌ها و نوشته‌ها-صرفا بخاطر نگرانی از برابری حقوق زن و مرد- مورد هتک حرمت واقع می‌شوند.
این باور و نگاه هم متعصبانه و ناصواب است.
امروز  «روز زن» است فارغ از تمام پسوندها و پیشوندها.
این روز بر تمام زنان جهان مبارک باد.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)