تقدیم به مادرم به مناسبت روز جهانی زن

تقدیم به مادرم به مناسبت روز جهانی زن

روزت مبارک فرشته‌ی زمینی

روزت مبارک بالاتر از زیبایی

هر حرفت مرا در دریایی از عشق غرق می‌کند... 

پاهایت گهواره‌ای برای من

نخوابیدی تا من بخوابم...

لالایی شبانه‌ات لذت بخش‌ترین موسیقی برای من

هر خستگی و عرق تو آجری از زندگی مرا می‌شکند.

گرمی آغوشت گرم‌ترین است 

دوای درد من فقط تو هستی.

من هم می‌خواهم دوای درد تو باشم.

وفتی پیچ چرخ فلک زندگی‌ام شل می‌شود می‌افتد٬گم می‌شود؛  

از پیچ چرخ خود به من می‌دهی.

ای مادر!

ای تنها غمخوار من!

کارهایی را که تو کردی را نمی‌توان در هزاران دفتر نوشت... 

همچنان‌که گفته‌اند مادر نقطه ندارد ولی پدر٬ پسر٬ دختر همه‌ی آنها دارای سه نقطه هستند؛ 

چون مادر همه‌ی نقطه٬ نقطه‌های وجودش را به خانواده‌اش داد

دوستت دارم 

ای بهترین بهترین‌ها!

ای فداکارترین فداکارها! 

ای بهترین پرستار دنیا!

آخرین کلام... 

دوستت دارم

مطالب جدید

عطر مادر خانواده‌ی سعادتمند (1398/12/24)
تلنگر اندیشه (1398/12/21)
ما خدا را می پرستیم دنیای کودکان (1398/11/15)
آسایش و آرامش سرویس سلامت (1398/10/10)
انتخاب تو چیست؟ زنان موفق (1398/10/10)