زن تبریک نمادین نمی‌‌خواهد

زن تبریک نمادین نمی‌‌خواهد
زن روز نمی‌‌خواهد 
زن تبریک نمادین نمی‌‌خواهد
شعار نمی‌خواهد 
فریاد آزادی نمی‌خواد 
حرف بدون عمل نمی‌خواهد... 
زن امنیت 
  آرامش 
 حس برابری می‌خواهد 
زن چیز زیادی نمی‌خواهد 
فقط می‌خواهد مورد تعرض قرار نگیرد. 
نه زبانی و نگاهی و نه رفتاری...  
می‌خواهد مثل یک انسان با او رفتار شود نه جنس دوم...
می‌خواهد با نگاه برابر به او نگاه شود نه با نگاه سراسر تبعیض
زن می‌‌خواهد مورد احترام قرار گیرد نه مورد ترحم.
زن می‌خواهد حق واقعی‌اش به او داده شود همین؛ نه بیشتر...
زن می‌‌خواهد وقتی که سرش را روی بالشت گذاشت چشمانش خیس اشک نباشد...
گلویش پر بغض نباشد 
لبانش خشک از ترس نباشند...
زن کمی آرامش، کمی امنیت، کمی احساس، می‌خواهد 
آری زن" خیلی زیاد" حس زیبای دوست داشتن و دوست داشته شدن نیاز دارد... 
زن از دیده نشدن، از کم دیده شدن، از بی مهری ، از کم مهری، از بی توجهی، از کم توجهی، خشک می‌شود، پژمرده می‌شود و کم کم روحش خسته می‌شود...
زن سراسر لطف و مهر و حس است. 
زن سراسر شور و حس و شعور است 
زن سراسر عاطفه و محبت و ایثار است 
چگونه می‌تواند خشن و سخت باشد و خشونت و سختی را دوام بیاورد... !
فرقی نمی‌کند در چه نقشی باشد، مادر، خواهر، همسر، دختر ، قدرش را بدانیم و مثل" گل" بلکه" بهتر و با ارزش‌تر" از او مراقبت کنیم...

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)