درباره پیامبر عزیزم

درباره پیامبر عزیزم
حضرت محمد(صل الله علیه و سلم) در سال عام الفیل به دنیا آمد در سال عام الفیل ابرهه تصمیم گرفت که برود و کعبه را نابود کند.
ابرهه یک لشکر بزرگ را جمع کرد و به راه افتادند که کعبه را نابود کنند ، اما خداوند هزاران پرنده را فرستاد و همه لشکر مردند.
خدا پیامبر(صل الله علیه و سلم) را فرستاده تا ما را به راه راست هدایت کند.
من آرزو دارم که اگر در بهشت پیامبر(صل الله علیه و سلم ) را دیدم او را بغل کنم.
آرزو دارم که همه ی مردم به بهشت بروند و در آنجا حضرت محمد (صل الله علیه و سلم ) را ببینند.
حضرت محمد (صل الله علیه و سلم ) فرموده که هر کس من را دوست نداشته باشد به بهشت نمی رود، پس باید پیامبر (صل الله علیه و سلم ) را دوست داشته باشیم تا به بهشت برویم.
امیدوارم که در همه ی خواب هایم پیامبر (صل الله علیه و سلم) را ببینم.
پیامبر(صل الله علیه و سلم) به دشمنان خود هم بی احترامی نمی کرد.
پیامبر همیشه دوست داشت که همه ی مردم به بهشت بروند.
پیامبر هر چند که خیلی بزرگ بود اما خودش را بزرگ نمی دانست و مثل دیگران رفتار می کرد.
در آخر صحبتهایم می گویم: که ای پیامبر (صل الله علیه و سلم) تو را خیلی خیلی خیلی دوست دارم.

مطالب جدید

عطر مادر خانواده‌ی سعادتمند (1398/12/24)
تلنگر اندیشه (1398/12/21)
ما خدا را می پرستیم دنیای کودکان (1398/11/15)
آسایش و آرامش سرویس سلامت (1398/10/10)
انتخاب تو چیست؟ زنان موفق (1398/10/10)