راه‌های ایجاد عشق و محبت میان زوجین/بخش چهارم

راه‌های ایجاد عشق و محبت میان زوجین/بخش چهارم

داستان کبوتران در حمام: استاد عبدالصبور شاهین تعریف می‌کرد که چند کبوتر را در داخل قفس از روستا به عنوان هدیه برایش آورده بودند. او آن‌ها را در حمام گذاشت یکی از کبوترها از پنجره حمام پرواز و فرار کرده در آن روز باران شدیدی می‌بارید. او نیز برای جلوگیری از فرار بقیه کبوتران پنجره را بست. اما کبوتران در حمام به انتظار دوستشان اعتصاب غذا کردند سپس از دو روز پنجره حمام را برای عوض‌کردن هوای حمام باز کردند. ناگهان کبوتر سرگردان به سرعت بازگشت و به شدت روی کف حمام فرود آمد. کبوتران دیگر به گرمی خاص و عجیبی از او استقبال کردند. او به همه سلام کرد و همه را در آغوش کشید. سپس همه با هم رفتند تا در سرزمین حمام، با هم غذا بخورند.

کلید در آغوش کشیدن

در آغوش کشیدن عبارتست از به هم چسبیدن سینه‌های زوجین به طوری که گویی صدای تپش قلب یکدیگر را می‌شنوند و احساس اینکه زوجین یک وجود و روح [در دو جسم] هستند. خداوند می‌فرماید:

﴿نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187].

«زنان به منزله پوشش و لباس برای شما هستند و شما هم برای ایشان همچون لباس هستید.»

شواهدی از زندگی بزرگان: عایشه خطاب به برادرش عبدالرحمن می‌گفت: چه چیزی تو را از آن بازداشت که به همسرت نزدیک شوی و او را ببوسی و در آغوش بگیری؟! موطأ امام مالک

انواع در آغوش کشیدن

•معانقه در هنگام برگشتن به منزل همراه با گشاده‌رویی و سخنان زیبا.

•معانقه در هنگام خداحافظی به همراه دعا و آرزوی دیدار دوباره در کوتاه‌مدت و بازگشت همراه با عشق جدید.

•معانقه در منزل و به ویژه در اتاق خواب برای زنده‌کردن عشق و محبت، نه فقط برای نیاز جنسی.

•در آغوش گرفتن بعد از نزدیکی با هدف تفهیم این امر که اشباع جسم آدمی را از اشباع قلب از نظر محبت بی‌نیاز نمی‌کند.

ترک‌کردن عادات ناپسند و در پیش‌گرفتن عادات پسندیده

عادات ناپسند زیر را ترک کنعادت‌های پسندیده زیر را در پیش بگیر

سلام کردن بدون در آغوش گرفتن بعد از دوری و فراق را با سلام کردن همراه با به آغوش کشیدن انجام بده

در آغوش گرفتن بی‌روح و احساس را کنار بگذار و به گرمی همسرت را در آغوش بگیر

در آغوش گرفتن سریع و کوتاه مدت به زندگیت شور ونشاط نمی‌بخشد پس همسرت را به‌آرامی و طولانی مدت در‌آغوش بگیر 

أعانقها والنفس بعد مشوقة                    إلیها وهل بعد العناق تدانی

یعنی:

او را در آغوش می‌گیرم در حالی که نفس هنوز مشتاق اوست و آیا پس از این در آغوش گرفتن دیداری خواهد بود.

و ألثم فاها کمی تزول صبابتی                فیزداد ما ألقی من الهمیان

یعنی: دهانش را می‌بوسم تا عشقم را سیراب کنم. اما این امر بر عطش من می‌افزاید.

کأن فؤادی لیس يشفی غلیله                  سوی أن یری الروحین یلتقیان

گویی قلبم عطش او را سیراب نمی‌کند مگر اینکه ببیند که دو روح همدیگر را ملاقات می‌کنند.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)