تربیت فرزند یا تربیت خودمان؟!

تربیت فرزند یا تربیت خودمان؟!

تمام این اوضاع و احوال نا بسامان رفتاری میان ما و فرزندمان، از آن جا شروع می شود که ما این اصل اساسی و مهم را نشنیده ایم و یا شنیده ایم و به کار نبسته ایم که «برای تربیت فرزند، باید ابتدا خودمان را تربیت کنیم.»

چند سال پیش، در مباحث «زن و خانواده» ی استادی شرکت می کردیم. بحث پیرامون ظرایف ارتباط میان زن و مرد، زن و شوهر، آداب همسرداری و مسائلی از این دست. وقتی دوره به پایان رسید، از استاد خواستیم دوره ای در مورد تربیت فرزند بگذارند تا بتوانیم خودمان را برای آینده آماده کنیم. ایشان گفتند: «برای تربیت فرزند، بروید خودتان را تربیت کنید.»

در آن لحظه، ظاهرا آن حرف کمکی به ما نکرد. اما یک چیز برایمان جا افتاد. اینکه اگر تهِ تمام کتاب های تربیتی دنیا را هم درآوریم و به تمام اصول تربیتی واقف باشیم ولی در لحظه ی عمل، خودمان کم بیاوریم و نتوانیم به اصول تربیتی پایبند بمانیم، در تربیت کودک مان موفق نخواهیم بود.

اگر فوت و فن های رفتار با کودک را حفظ باشیم، اما آن وقتی که بنای لج بازی می گذارد، پا به پایش لجبازی کنیم و به قول معروف، پر به پرش بدهیم، بدون اینکه خودمان بخواهیم و کودک معصومی که امانت به ما سپرده اند قصد و نیت شومی داشته باشد، روز به روز لجباز تر می شود و بعد از آن، برای مهار خواسته هایش، باید از روش های سخت گیرانه تر استفاده کنیم. او برای رسیدن به هدفش داد می زند، ما هم برای کنترل او، داد می زنیم. او عصبانی می شود و شاید فحشی بدهد، ما هم از کوره در می رویم و شاید بزنیم به پشتش و حرص مان را این گونه خالی کنیم. او خودش را به زمین می کوبد، و ما با فریاد می خواهیم که این کار را تکرار نکند که نه تنها فایده ای نخواهد داشت، بلکه چون متوجه می شود روی این مساله حساس هستیم و توجه مان جلب می شود، بیشتر این کار را تکرار می کند و در می یابد که روش بسیار خوبی است برای رسیدن به خواسته هایش.

 تمام این اوضاع و احوال نا بسامان رفتاری میان ما و فرزندمان، از آن جا شروع می شود که ما این اصل اساسی و مهم را نشنیده ایم و یا شنیده ایم و به کار نبسته ایم که «برای تربیت فرزند، باید ابتدا خودمان را تربیت کنیم.»

 در این چند سالی که از مادر شدنم می گذرد، یک چیز را به خوبی تجربه کرده ام و آن اینکه اگر خودمان به طور جدی، به اصول اخلاقی و نکات تربیتی توجه داشته باشیم، در تربیت فرزند با مشکل جدی مواجه نخواهیم شد. اگر همیشه در برخورد با او، آرامش خودمان را حفظ کنیم و با اقتدار همراه با محبت، اشتباهاتش را در مواقعی که ایجاب می کند، به رویش نیاوریم و جایی که لازم است، با آرامش متذکر شویم، اساسا با کلاف در هم تنیده و پیچیده ای مواجه نخواهیم شد که بعدا نتوانیم از عهده اش بربیاییم.

 اگر در طول روز، خودمان هیچ دروغی به فرزندمان نگوییم و حتی در شرایط سخت که احساس می کنیم اگر راستش را بگوییم، نمی توانیم اوضاع را کنترل کنیم، با آرامش، مشکلات را برای کودک توضیح بدهیم و از او بخواهیم که منطقی فکر کند، او هم به این زودی ها یاد نمی گیرد دروغ بگوید، حتی اگر بداند ممکن است مواضعش به خطر بیفتد.

اگر اصرار داشته باشیم به وعده هایی که به کودک می دهیم، حتما عمل کنیم یا وعده های غیر عملی به او ندهیم، احساس اعتمادش نسبت به پدر و مادرش سلب نخواهد شد و همیشه مطمئن است که والدینش، به آنچه گفته اند عمل خواهند کرد. و این مساله، آرامشی به فرزند می بخشد که می تواند جلوی سرکشی ها و طغیان های بعدی او را بگیرد. ضمن آنکه حرف پدر و مادر، همچنان برایش معتبر خواهد بود.

 پس به یاد داشته باشیم تربیت موثر و مفید و اصولی، به خواندن کتاب های بیشتر و حضور در کلاس های اساتید بزرگ تر نیست. کودکان، آینه ای از رفتار و گفتار ما هستند. اگر تلاش کنیم زیبایی های وجودی مان را در رفتار با کودک بروز دهیم، آنها نیز چیزی جز زیبایی نمی آموزند.

مطالب جدید

راستی چرا؟ زنان در عرصه دعوت (1397/12/17)
مادر" همه" است دل نوشته (1397/12/17)
روز مادر و روز پدر خانواده‌ی سعادتمند (1397/12/07)
ته دل همدیگر را خالی نکنیم! سرویس سلامت (1397/12/02)
دختران مجرد مشمول بیمه "زنان خانه دار" هستند اخبار و رویداد های جامعه زنان (1397/11/26)