ریه‌های زندگی‌ات را پر ز اکسیژن مرگ کن!

ریه‌های زندگی‌ات را پر ز اکسیژن مرگ کن!

قبرستان آیچی، روز دوشنبه 28 بهمن ماه سال جاری، میزبان تجمع ایمانی خواهران جماعت دعوت و اصلاح شهرستان سقز بود. 

 این گردهمایی با حضور 23 نفر از مربیان و متربیان صورت گرفت که ضمن زیارت قبور، یکی از خواهران چند آیاتی از قرآن کریم تلاوت کرد، در ادامه وی به بازنگری امورات دنیوی و تدبر و برنامه‌ریزی برای فرصتی که در اختیار انسان است، اشاره نمود، وی در سخنانش یادآور مرگ شد و حاضران را به بهره‌گیری بهتر از  لحظات حیات‌شان دعوت کرد.

درپایان گروهی از خواهران، برگزاری چنین برنامه‌هایی را درسال آینده، پیشنهاد دادند.

تصاویر ضمیمه: 
ریه‌های زندگی‌ات را پر ز اکسیژن مرگ کن!

مطالب جدید

تنها تسلی کافی نیست دل نوشته (1396/08/22)
مدیریت زمان زنان موفق (1396/08/22)
الها... دل نوشته (1396/08/22)
تو فقط رکاب بزن! اندیشه (1396/08/13)
تو فقط پا بزن! اندیشه (1396/08/13)
خواهر دعوتگرم!/بخش دوازدهم زنان در عرصه دعوت (1396/08/08)
نمی‌شود دید و گذشت دل نوشته (1396/08/08)
حرف‌های حساب از زبان مادران امروز خانواده‌ی سعادتمند (1396/08/06)