ریه‌های زندگی‌ات را پر ز اکسیژن مرگ کن!

ریه‌های زندگی‌ات را پر ز اکسیژن مرگ کن!

قبرستان آیچی، روز دوشنبه 28 بهمن ماه سال جاری، میزبان تجمع ایمانی خواهران جماعت دعوت و اصلاح شهرستان سقز بود. 

 این گردهمایی با حضور 23 نفر از مربیان و متربیان صورت گرفت که ضمن زیارت قبور، یکی از خواهران چند آیاتی از قرآن کریم تلاوت کرد، در ادامه وی به بازنگری امورات دنیوی و تدبر و برنامه‌ریزی برای فرصتی که در اختیار انسان است، اشاره نمود، وی در سخنانش یادآور مرگ شد و حاضران را به بهره‌گیری بهتر از  لحظات حیات‌شان دعوت کرد.

درپایان گروهی از خواهران، برگزاری چنین برنامه‌هایی را درسال آینده، پیشنهاد دادند.

تصاویر ضمیمه: 
ریه‌های زندگی‌ات را پر ز اکسیژن مرگ کن!