چگونه می‌توان یک بانوی نمونه شد؟

ترجمه: 
آسیه جوادیان
چگونه می‌توان یک بانوی نمونه شد؟

خواهرم باور کن سخت نیست فقط:

1-تلاش کن از کس دیگری تقلید نکنی.

2-اهداف و برنامه زندگی خودت را مشخص کن.

3-خودت را با هم‌نوعان خودت مقایسه نکن، چون این‌کار نوعی تحقیر کردن خودت است.

4-تلاش کن که از تجربه‌های بانوان موفق استفاده کنی.

5-در هنگام سخن گفتن بهترین و مناسب‌ترین کلمات را به کار ببر.

6-لباسی را انتخاب کن که رفتار و کردار زیبای تو در آن نمایان باشد.

7-قرآن و حدیث پیامبر( صلی الله علیه و سلم) را حفظ کن، تا در هنگام سخن گفتن از آنها استفاده کنی. 

8-خود خواه نباش، آن‌چه را برای خودت آرزو می‌کنی برای دیگران هم آرزو کن.

9-در هر حال صادق باش حتی اگر شرایط به نفع تو نباشد. 

10-احترام طرف‌های مقابلت را نگه‌دار چون با این کار در واقع به خودت احترام می‌گذاری.

11-قبل از هر سخن و رفتاری خوب فکر کن، تا بعدا از کارت پشیمان نشوی.

12-پر حرف نباش، به طرف مقابلت هم اجازه سخن گفتن بده و به گوش فرا ده.

مطالب جدید

خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)
عطر مادر خانواده‌ی سعادتمند (1398/12/24)