اردوی آموزشی تفریحی خواهران عضو جماعت دعوت و اصلاح تالش

اردوی آموزشی تفریحی خواهران عضو جماعت دعوت و اصلاح تالش

روز چهارشنبه 8 شهریور ماه جاری، به همت کمیسیون مشارکت اجتماعی خواهران عضو جماعت دعوت و اصلاح تالش شماری از خواهران شرکت کننده در کلاس های قرآنی، در اردوی تفریحی آموزشی یک روزه شرکت کردند.

  این  اردو که 30 نفر از قرآن آموزان عضو و حامی جماعت به همراه فرزندانشان حضور داشتند، در یکی از مناطق طبیعی و تاریخی استان گیلان "قلعه رودخان" فومن برگزار شد که پس ازصرف نهار دسته جمعی نماز جماعت ظهر و عصر در این مکان برگزار گردید.

در خلال اردو مسوول برگزاری کننده نکاتی اخلاقی را درباره کارهای گروهی و آشتی با طبیعت ایراد کردند.

 در پایان نظر سنجی در بین شرکت کنندگان به عمل آمد و پس از خرید صنایع دستی در این شهر به سمت خانه های خود رهسپار شدند.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)