مراسم افطاری خواهران در تالش

مراسم افطاری خواهران در تالش

خواهران اعضای جماعت دعوت و اصلاح تالش در شب بر سر سفره افطاری گرد هم آمدند.

این ضیافت ایمانی از طرف مسول استانی برنامه ریزی شده بود، همچنین تعدادی از هواداران جماعت نیز در این مراسم افطاری خواهران عضو جماعت را همراهیی رسید.

 در این جمع صمییز حضور داشتند و در پایان نماز تراویح نیز به جماعت خوانده شد.

مطالب جدید

تنها تسلی کافی نیست دل نوشته (1396/08/22)
مدیریت زمان زنان موفق (1396/08/22)
الها... دل نوشته (1396/08/22)
تو فقط رکاب بزن! اندیشه (1396/08/13)
تو فقط پا بزن! اندیشه (1396/08/13)
خواهر دعوتگرم!/بخش دوازدهم زنان در عرصه دعوت (1396/08/08)
نمی‌شود دید و گذشت دل نوشته (1396/08/08)
حرف‌های حساب از زبان مادران امروز خانواده‌ی سعادتمند (1396/08/06)