مراسم افطاری خواهران در تالش

مراسم افطاری خواهران در تالش

خواهران اعضای جماعت دعوت و اصلاح تالش در شب بر سر سفره افطاری گرد هم آمدند.

این ضیافت ایمانی از طرف مسول استانی برنامه ریزی شده بود، همچنین تعدادی از هواداران جماعت نیز در این مراسم افطاری خواهران عضو جماعت را همراهیی رسید.

 در این جمع صمییز حضور داشتند و در پایان نماز تراویح نیز به جماعت خوانده شد.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)