نیایش های کودکانه

نیایش های کودکانه

الا بذکر الله تطمئن القلوب. 

خدایا! خدای بزرگ و مهربون،  

خدایا! خدای دوستی و محبت، 

یه دل تو سینه ‌‌ی آدما می‌تپه،  

یه پاره گوشت که با آهنگش زندگی رو به حرکت در میاره.

خدایا! کاری کن که این قلب قشنگ و مهربون ما

جایی برای دوست داشتن تو باشه 

خدایا! دلت می‌خواد که ما کنار هم باشیم 

دلت می‌خواد که کنار هم شاد و خوش‌حال باشیم 

خدایا! کاری کن که قلب سالم ما خالی از کینه و دشمنی باشه 

کاری کن که به یادت آرامش و اطمینان به قلب‌های پاک‌مان داده شود

خدایا! یادت آرامش بخش است پس آن را به ما ببخش

خدایا! خیلی دوستت داریم.