اندیشه

مسأله‌ی زنان در گفتمان نوگرای اسلامی

هبة رئوف عزت
مترجم: محمدحسین مظفری
منبع: پگاه
قسمت اول
________________________________

عرصه‌ی جبهه‌گیری
شرایط فعلی جهان اسلام، شاهد جبهه‌گیری شدید و آشکار دو جریان اسلامی و سکولار در قلمرو فکری‌ـ‌فرهنگی، در موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
مسأله‌ی زن یکی از مسایلی به‌شمار می‌رود که درگیری این دو جریان و نفی هر یک توسط طرف دیگری، در آن متبلور شده است. تردیدی نیست که برای شناخت این وضعیت می‌باید بر تاریخ معاصر از اوایل قرن گذشته (قرن نوزدهم) اشراف داشته باشیم تا بتوانیم نقطه‌ی شروع این جبهه‌گیری و جدال فراگیر بین طرف‌داران «تجدد و نوگرایی» و هواداران «سنت و اصالت» را دنبال نماییم. اما این مسأله موضوع بحث ما نمی‌باشد؛ هر چند گمان می‌رود بررسی دقیق وضع موجود و سرانجام آن می‌تواند ما را در شناخت سرچشمه و ریشه‌های منازعه به شکل عمیق‌تر کمک کرده، ارزیابی نتایج آن، آگاهی بیش‌تری را برای ساختن آینده در اختیار ما می‌گذارد.

گفتمان به چه معنا است؟

نویسنده: 
جلال معروفیان

بیداری اسلامی در برهه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز از حیات خویش قرار دارد؛ چون بر اثر فعالیت و تلاش‌های دعوت‌گران مخلص و فداکار، هم‌اکنون به پدیده‌ای تبدیل شده که از زوایای مختلف و با انگیزه‌های مختلف مورد مطالعه و بررسی و حتی آماج حملات تخریبی و کوبنده قرار گرفته است و این را البته، از سنت‌های الهی باید قلمداد نمود و چندان جای تعجب هم نیست؛ زیرا پروردگار خودش فرموده که:

ابن قیم جوزیه و مسأله حسن و قبح

جلیل بهرامی نیا – تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
________________________________________

یکی از جدال های دامنه دار و تاریخی در حوزه فرهنگ اسلامی، جدال بر سر موضوع حسن و قبح افعال و منبع تشخیص آن هاست. رویش این بحث در بوستان فرهنگ اسلامی نیز همچون مابقی مسائل کلامی، متأخر از عصر نبوت و محصول گسترش جغرافیایی قلمرو حکومت اسلامی ودر نتیجه،‌آشنایی مسلمانان بادیگر فرهنگ ها و ملل غیر مسلمان است.
چالش بر سر موضوع حسن و قبح، بلافاصله توجه محقق را به دو گروه مشهور کلامی در تاریخ اسلامی معطوف می سازد:

سکولاریسم - تاریخچه، مبانی فلسفی و رو در رویی آن با اسلام

مهندس بختیار بقالی – بانه
____________________

واژه شناسی:
فرهنگ آکسفورد سکولاریسم را چنین تعریف می کند: «اعتقاد به اینکه قوانین آموزش و سایر امور اجتماعی بیش از آنکه یا به جای آنکه مبتنی برمذهب باشد بر داده های علمی بنا شود.» این مفهوم فاقد یک تعریف قطعی و مورد اتفاق است. اما به تعبیر برایان ویلسون وجه مشترک تمام تعاریف عبارت است از: توسل هر چه کمتر به توضیح و تبیین های ماورای طبیعی و توسل هر چه کمتر به منابعی که برای تأمین اهداف ماورای طبیعی به کار می آید و حمایت هر چه کمتر از اعمال یا فعالیت هایی که رابطه با قوای ماورای طبیعی یا اتکا به این نیروها را تشویق و تبلیغ می کند.

همزمانی محتوا