اندیشه

پیشفرض‌های ذهنی و ارتباط آن با تحلیل پدیده‌ها

نویسنده: 
نایب قدرت

      انسان از بدو تولد و از زمان شناخت جهان و محیط اطراف خود مجموعه‌ای از تصاویر، باورها و رفتارها را در ذهن خود نهادینه می‌کند که در نهایت تبدیل به معیارهایی برای تجزیه و تحلیل مسایل می‌گردند. این پیشفرض‌های ذهنی گاهی آنچنان قوی هستند که در مقابل هر نوع تغییر مقاومت نموده که فرد برای حفظ باورها و ساختارهای فکری خود به هر نوع توجیه و تفسیر تمسک می‌جوید. ادموند هوسرل، در مطالعات پدیدارشناسانه خود بر این باور است که پیشفرضهای ذهنی از سخت‌ترین موانع بر سر راه کشف حقیقت هستند.

آمدنم بهر چه بود؟

نویسنده: 
جهانگیر بابایی

زندگی، زیباترین تابلوی عشق خداوند است. مهربان خالقی که بستری را فراهم نمود تا موجودی به نام انسان در رنگ مهربانی و خدایی غوطه‌ور باشد صفات زیبای او را تجسم بخشد تا طبیعت و دیگر موجودات و خودش در سایه‌سار آن آرام بگیرند.

مأموریت من انسان فراتر از دیگرموجودات است. طراوت و شادابی را از روح خود زدوده‌ام شکوفایی و عشق و دلدادگی و دلبری من در یک محیط آرام و هموار و بهاری به وقوع می‌پیوندد متأسفانه در طی فرآیندی نامبارک به کجراهه گراییدم و اهداف و آرمان‌های واقعی که بر آن سرشته شده بودم وارونه گردید.

آیا شما نقدناپذیر هستید؟

نویسنده: 
دکتر جاسم المطوع

 معنای نقد ناپذیری چیست و آیا شما نقد ناپذیر هستید؟

      این فرد به طور کلی نقد پذیرناپذیر و بسیار شیفته خود می‌باشد خود را از همه بهتر می‌داند و نسبت به دیگران حساسیت دارد، دوست ندارد کسی از او سبقت بگیرد یا بیشتر از او رشد کند، در ارتباط با او بوی تکبر و غرور به مشام می‌رسد، افکار و آرای دیگران را نمی پذیرد آنان را مورد تمسخر قرار می‌دهد، فکر می‌کند همه در فکر به دست آوردن رضایت او هستند،  همیشه در پی آشنایی با دوستان جدید می‌باشد تا بتواند نظر و اعجاب آنان را به خود جلب کند، به طور کلی افراد نقد ناپذیر مشکل اعتماد به نفس دارند

كدام گفت‌وگو فايده دارد؟

نویسنده: 
رضا بابایی

پس از سال‌ها گفت‌وگو و مناظره و مباحثه با ديگران به اين نتيجه‌ی تلخ رسيده‌ام که «دليل» و «برهان» و «ادب»، و حتي «سند» و «مدرک» کمترين تأثير را در تغيير افکار آدم‌ها دارد. ذهن و باورهای ما تحت تأثير عوامل ديگری است. مهم‌ترين عامل، شخصيت اخلاقی ما است. اين عامل است که ما را در برابر انديشه‌ای خاضع يا سرکش می‌کند. شخصيت اخلاقی آدم‌ها در بستری از شرايط خانوادگی و اجتماعی و برخی خصلت‌های فردی و عوامل درونی شکل می‌گيرد و تأثيرگذاری بر اين عوامل، فوق العاده زمان‌بر و دشوار است.

موانع معرفتی کمال از دیدگاه مولوی، نفاق -۲

یکی دیگر از آفات و موانع معرفتی کمال، نفاق است. نفاق یا منافق بودن، نفاق در لغت از نفق می آید که به معنی راه است، البته راه های مخفی و راههای پنهانی. درباره لغت «نافقاء» در کتب لغت، چنین آمده است:

موش صحرایی وقتی سوراخ خودش را در صحرا می کند، برای نجات از دشمن دست به یک عمل احتیاطی می زند. یک در برای سوراخش باز می گذارد که همان در معمولی رفت و آمد اوست. بعد از زیر زمین راه دیگری می سازد که منتهی به یک نقطه دور دست می شود، آنگاه این راه از زیر زمین بالا می آید تا به کف زمین نزدیک می شود، اما آن قدر ادامه نمی دهد تا سوراخ در سطح زمین ظاهر بشود

روش‌‌های پنهانی نفوذ دادن افکار الحادی در میان جوانان

نویسنده: 
دکتر جاسم المطوع

روش‌‌های بی‌دین کردن پنهانی جوانان

    امیدوارم که والدین موج جدید روش‌‌های پنهانی بی‌دین کردن جوانان را بشناسند، این روش‌‌ها و شیوه‌‌های پخش آن در میان جوانان از امور تازه‌ای است که به سابلیمنل معروف است و آن عبارت از تأیید‌‌های مکرر و موافقت و همراهی با موسیقی‌‌های آرام و زیباست، هدف آن پر کردن ذهن، عقل و افکار جوانان در دنیای واقع است، بیشتر در یوتیوب و به قصد ترویج افکار الحادی از طریق به کارگیری کلماتی معین و به صورت مکرر صورت می‌گیرد.

قانون جذب یا قانون تلاش؟

نویسنده: 
دکتر جاسم المطوع

     گفت: گویا شبیه هم هستند، گفتم: تفاوت زیادی ندارند، قانون جذب بر استفاده اراده شخصی، نیرو و ایمان خود برای رسیدن به اهداف تکیه می‌کند، اما قانون تلاش برای رسیدن به نتایج بر خداوند و توانائی های خود تکیه دارد.

   گفت: حالا فهمیدم، به عنوان یک مسلمان از قانون جذب استفاده می‌کنم و تمام کارهایم را به خداوند واگذار می‌کنم، گفتم: ما آن را قانون جذب نمی‌نامیم، بلکه آن را قانون تلاش، توکل یا دعا می‌نامیم، گفت: مسمّی مهمّ نیست، گفتم بلکه مسمّی مهمّ‌ترین چیز است.

گفت‌وگو، گفت و گو یا گفتگو؟ (تفاوت مفهوم بر اساس نوشتار)

نویسنده: 
آیدین حبیبی

متوجه هستم که این‌ها همگی تنوع نوشتاری یک واژه باشد اما بااینکه حتی ازنظر نگارش صحیح ویراستاری، یکی از آن‌ها صحیح‌(تر) است، اما به نظرم مفهوم تنها یکی از آن‌ها به مفهوم واقعی تعامل سازنده میان افراد مرتبط است.

یعنی چه؟

زبان بخش جدانشدنی از فرهنگ هر کشور است. زبان نیز از گویش و نوشتارهای مختلف تشکیل‌شده است. در انتها بخش مهمی از فرهنگ به‌نوعی که از واژه در مکالمه‌های روزمره و نوشتارهای خود استفاده می‌کنیم، برمی‌گردد.

باختین و نظریه‌ی گفت‌وگو

نویسنده: 
حسام مناهجی

میخاییل باختین، متفکر و منتقد برجسته قرن بیستم، نظریه «دیالوگ» را زمانی ارائه کرد که دو مکتب فلسفی و ادبی در اوج خود بودند. از طرفی ساختارگرایان بوند که به پیروی از زبان‌شناسی سوسور، لانگ[١]  را در مرکز مطالعات خود قرار داده بودند و سعی در به حاشیه کشیدن حیطه‌های دیگر زبان داشتند و از طرف دیگر، نقد سبک‌شناسی بود که توجه خود را فقط به بیان فردی معطوف کرده بود.

کاربردهای گفت‌وگو در زندگی اجتماعی

خصوصیت اقتدار طلبی و خودرایی با گفت‌وگو و دیالوگ سازگار نیست و رهایی از آن جز با تلاش مشترک سامان نمی‌یابد. بیش داوری‌ها و جناح بندی‌ها امکان گفت‌وگوی واقعی در مورد مسائل اجتماعی را از بین برده است . تفاهم و گفت‌وگوی واقعی بین مردم کم شده و تعامل اجتماعی بدرستی صورت نمی‌گیرد.

گفت‌وگو در بین بسیاری از مردم جامعه به مرز غیر ممكن رسیده است. اكثر اوقات یك نفر اظهارنظری می‌كند ولی مقصودش آن چیزی نیست كه می‌گوید

همزمانی محتوا